Välkommen på Trotskij-cirkel i Stockholm

Våren 2018 kommer Arbetarmakt att hålla en studiecirkel i trotskism och Leo Trotskijs texter. Efter framgångsrika studiecirklar i Marx och Lenin går vi nu vidare till den revolutionäre tänkare som gett sitt namn åt den kommunistiska tradition vi arbetar i.

Studiecirkeln är öppen för alla intresserade, kostnadsfri och kommer att hållas i Stockholm, med sju möten. Kontakta oss, via detta formulär eller på Facebook, för mer information och för att få ditt texthäfte samt diskussionsfrågorna.

Möten

Möte 1: Utvecklingen i Sovjet på 20-talet
Läsning: Utvecklingen i Sovjet på 20-talet

Möte 2: Analysen av och kampen mot fascismen
Läsning: Bonapartism och fascism, Enhetsfront för försvar – ett brev till en socialdemokratisk arbetare, Ultravänstertaktik i kampen mot fascisterna, Vad är nationalsocialismen?

Möte 3: Övergångsprogramsmetoden och revolutionär situation
Läsning: Vad är en revolutionär situation?, Aktionskommittéer – inte folkfront, Det nya revolutionära uppsvinget och Fjärde internationalens uppgifter, Ett handlingsprogram för Frankrike

Möte 4: Stalinismen
Läsning: Stalinism och bolsjevism: angående Fjärde internationalens historiska och teoretiska rötter, Hur besegrade Stalin oppositionen?, Fjärde Internationalen och Sovjetunionen

Möte 5: Kampen för Fjärde internationalen
Läsning: Det är nödvändigt att bygga kommunistpartier och en international på nytt, För nya kommunistpartier och en ny international, Trotskismen och PSOP, Lär er att tänka – ett vänligt råd till vissa ultravänsterister

Möte 6: Den permanenta revolutionen
Läsning: Resultat och framtidsutsikter

Möte 7: Fjärde internationalens dödskamp
Läsning: Ur Fjärde internationalens dödskamp och trotskisters uppgifter idag

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *