Ett framgångsrikt rött block på 1 maj i Stockholm

Just nu flyttar de reaktionära krafterna fram sina positioner i Sverige. Än så länge har motståndet varit tämligen svagt och splittrat. Men på 1 maj i Stockholm organiserade Rött Forum ett block med ca 200 personer som förde fram ett socialistiskt svar på problemet med högerkrafterna just nu stärks.

Det ska inte råda någon tveksamhet om att arbetande och fattiga människor befinner sig under eldigvning i Sverige. Våra rättigheter och möjligheter har demolerats steg för steg ända sedan nyliberalismen började bli vägledande under 1980-talet. Möjligheterna för arbetarklassens barn att få en vettig grundutbildning har mer eller mindre krossats av systemet med friskolor, kommunalisering och fritt skolval. Servicen i förorterna och på landsbygden utarmades eller t.o.m avskaffades när saker som vård och brevbäring förvandlades till handelsvaror förbehållna de med pengar i samhällets centrum. Nåde den som haft oturen att bli sjuk eller bortrationaliserad – då har utförsäkring och fattigvård väntat. Samtidigt bygger de rika upp sin egen infrastruktur för olika samhällstjänster. För säkerhets skull skyddar de sig dessutom alltmer i egna ghetton, vilket underlättats kraftig genom en både havererad och marknadsanpassad bostadspolitik. Att strejkrätten angrips i den här situationen är givetvis ingen slump. De styrande vill hålla arbetarklassen passiv på alla sätt. Det är i ljuset av det som hetsen mot tiggare och flyktingar ska ses. Samma krafter som vill driva arbetarna i Sverige tillbaka till 1930- och 40-talets levnadsvillkor är de som nu utmålar tiggare och flyktingar som det stora problemet. De har hittills lyckats alltför väl med resultatet att de verkliga snyltarna och tjuvarna i samhället kan fortsätta med sin ljusskygga verksamhet ostörda.

2018 års 1 maj ägde alltså rum mot bakgrund av en synnerligen allvarlig situation. Eftersom 1 maj är den internationella arbetarklassens kamp- och högtidsdag borde det ha varit självklart för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att använda den som en plattform för en mäktig manifestation för arbetarpolitik och kamp. Dessa två partier har historiskt sett organiserat arbetarna i Sverige och gör det i stor utsträckning fortfarande. Problemet är att Socialdemokraterna har gått i spetsen för många av de nyliberala angreppen. För sossetoppen är 1 maj bara en besvärande ritual som de helst skulle klara sig utan. Vänsterpartiet är socialdemokratins lojala lilla knähund och har varit totalt oförmögna att utmana från vänster. Detta illustrerades väl på 1 maj i Stockholm, där Jonas Sjöstedt talade och målade upp en bild av hur bra det går för Sverige och vilken progressiv regering som sitter just nu som låter Vänsterpartiet få lite inflytande. Detta var en bild av Sverige som bara kan frammanas av en karriärist och medlöpare isolerad från verkligheten ute på arbetsplatser, förorter och landsbygden.

När arbetarna behöver sina partier och organisationer som mest är deras ledningar som mest förrädiska, vilket blev tydligt på 1 maj. Därför var Rött Forums insats desto viktigare. Rött Forum är en allians av vissa vänstergrupper i Stockholm som varit verksam i några år. Inriktningen har framförallt varit att erbjuda en plattform för gemensam kamp. Det var till exempel Rött Forum som var den drivande kraften bakom den stora demonstrationen med 5000 deltagare den 12 november 2016 mot Nordiska Motståndsrörelsen i Stockholm. Rött Forum har bland mycket annat även deltagit i solidaritetsaktionerna med upproret i Iran och arrangerat protester mot kommersiellt surrogatmödraskap.

Rött Forum bestämde sig för att delta i Vänsterpartiets 1 maj-tåg även 2018. Visserligen anser alla som är aktiva i Rött Forum att det finns tydliga politiska svagheter med Vänsterpartiets undfallenhet gentemot Socialdemokratin. Trots den kritik som måste riktas mot ledningen är 1 maj ändå ett tillfälle där många av de mest radikala och politiskt medvetna arbetarna samlas hos V. En del kommer av nostalgiska skäl, en del för att det inte finns alternativ, andra för att de inte riktigt förstått vidden av Vänsterpartiets kapitulation inför socialdemokratin. Hursomhelst är många av de människor som går med Vänsterpartiet på 1 maj viktiga för motståndet mot högerutvecklingen. Om de kan vinnas för en aktiv kamp skulle det vara början på på en vändning i situationen. Rött Forum valde därför att marschera med Vänsterpartiet på 1 maj, som ett led i ett projekt att samla alla krafter inom arbetarklassen som vill slå tillbaka på allvar.

Vi samlades i en ganska tät formation bakom en stor frontbanderoll med texten ”Antikapitalistisk kamp”. På frontens sidor fanns det andra banderoller från de organisationer som deltar i Rött Forum. Vi från Arbetarmakt bidrog med en banderoll som för fram budskapet ”Öppna gränserna. För en socialistisk värld utan nationer”. Längst fram fanns en ordentlig fanborg med röda flaggor från Arbetarmakt, Socialistiska Partiet och Rättvisepartiet Socialisterna. Tåget gick den sedvanliga vägen från Medborgarplatsen på Södermalm till Kungsträdgården mitt i Stockholm. Vi höll stämningen uppe nästan hela tiden med slagord som ”Inga avdrag åt överklassen, låt dem skura de egna dassen!”, ”One solution – Revolution!”, ”Internationell solidaritet, arbetarklassens kampenhet!”, ”Ned med islamiska terrorregimen i Iran!”, ”Ingen tvekan, upp till kamp mot fascism och stöveltramp!”, ”Upp till kamp mot stat och kapital ingen män’ska är illegal!”, ”Pensioner ska gå till gubbar och tanter – Inte några jävla börsspekulanter!”, ”Jalla, jalla, Assad ska falla! – Solidaritet med Syriens folk!”, ”Ylva, lägg dig inte i – strejkrätten ska vara fri!”, ”Upp till kamp – Dumpa Trump”, ”Solidaritet i ur och skur – Sälj inga vapen till nå’n diktatur”, ”Stoppa borgarna i papperskorgarna” och ”Länge leve kommunismen!”

Efter demonstrationen anslöt många av oss till de iranska kamraternas 1 maj-fest i Axelsberg söder om Stockholm. Bland andra vi från Arbetarmakt höll hälsningstal där vi uttryckte vårt stöd för den pågående revolutionära kampen i Iran. Sammantaget var det en bra dag för oss, där vi inte bara deltog med Rött Forum och kamraterna från Iran. Vi sålde friskt av nya numret av vår tidning. På morgonen hade vi också deltagit vid minnesstunden för de Spanienfrivilliga.

En del personer och grupper kan ibland föra fram idén om vänsterenhet som ett självändamål. Men vi från Arbetarmakt menar att enhet eller splittring är en fråga om det politiska innehållet. Det kan aldrig handla om att ena ”alla” inom vänstern och arbetarrörelsen bakom några intetsägande floskler. Nu handlar det om att i handling ena de krafter som är beredda att kämpa för arbetares, kvinnors, ungdomars, flyktingars och alla förtrycktas intressen. 1 maj i Stockholm bekräftade att det är möjligt. Vi kommer att fortsätta framåt på den vägen.

Arbetarmakt Stockholm

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *