Aktiviteter Archive

What’s Left 2017: sol, bad och revolutionär vänsterpolitik

14-18 juni samlades 70 aktivister ur den revolutionära vänstermiljön för ett gemensamt sommarläger i Sverige. Deltagarna kom framför allt från Sverige men även från Norge, Tyskland och Storbritannien. De politiska tillhörigheterna var utspridda på olika strömningar inom den yttersta vänstern, såsom vänsterkommunister, …

Inför G20: intervju med tysk kamrat

Nästa vecka inleds G20-toppmötet i Hamburg i Tyskland. Där ska företrädare för de imperialistiska världsmakterna mötas för att diskutera och försöka komma överens om hur de bäst kan fortsätta exploateringen av världen. Inför toppmötet förbereds massiva protester. Hundratusentals människor väntas delta – …