Historia Archive

Ryska inbördeskriget och byggandet av Röda armén

Vid tiden för Oktoberrevolutionen hade bolsjevikerna ingen klar förståelse för vilken sorts armé de skulle tvingas bygga. Detta är inte speciellt förvånande – en revolutions konkreta program kan inte härledas från några få enkla principer utan kommer hela tiden att korrigeras av …

Arbetarnas uppror i Ungern 1956

För 60 år sedan – i oktober och november 1956 – gick Ungerns arbetare ut i ett aldrig tidigare skådat uppror mot den stalinistiska byråkratin. Ett så omfattande och politiskt tydligt uppror mot stalinismens förtryck hade tidigare inte förekommit i Östeuropa. En …