Historia Archive

What’s Left 2017: sol, bad och revolutionär vänsterpolitik

14-18 juni samlades 70 aktivister ur den revolutionära vänstermiljön för ett gemensamt sommarläger i Sverige. Deltagarna kom framförallt från Sverige men även från Norge, Tyskland och Storbritannien. De politiska tillhörigheterna var utspridda på olika strömningar inom den yttersta vänstern såsom vänsterkommunister, syndikalister, …

Ryska inbördeskriget och byggandet av Röda armén

Vid tiden för Oktoberrevolutionen hade bolsjevikerna ingen klar förståelse för vilken sorts armé de skulle tvingas bygga. Detta är inte speciellt förvånande – en revolutions konkreta program kan inte härledas från några få enkla principer utan kommer hela tiden att korrigeras av …