Kultur Archive

Marxismen mot postmodernismen

Följande artikel skrevs för 21 år sedan och publicerades i vårt internationella förbunds dåvarande teoretiska tidskrift Trotskyist International (som numera är omdöpt till Fifth International). Som framgår av rubriken är temat den marxistiska kritiken av postmodernismen. Eftersom artikeln huvudsakligen handlar om centrala …

Karl Marx 200 år

Jubileum är inte bara rena hågkomster av en persons historiska gärning. När de handlar om epokgörande teoretiker som Karl Marx, som tillsammans med sin vän och kamrat Friedrich Engels grundade ”den vetenskapliga socialismen”, har den härskande klassen och dess vänsterflygel i reformismen …
Till minne av Anders Hagström

Till minne av Anders Hagström

Det var med sorg jag tog del av meddelandet om Anders Hagströms död. Vi arbetade ihop under nästan ett årtionde och hans död är en förlust för den socialistiska rörelsen här i landet. Anders och jag var drivande i bildandet av Arbetarmakt …
Till minne av Charlie Östlund, 1989-2017

Till minne av Charlie Östlund, 1989-2017

Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att vår kamrat Charlie Östlund har gått bort. Medlemmar och aktiva i Arbetarmakt och ungdomsförbundet REVOLUTION lärde först känna Charlie när han kom med i vårt arbete i Stockholm 2008. Tillsammans med en …