antifascism Archive

Kvinnor i den väpnade kampen

Det finns en gammal och ihärdig uppfattning att kvinnor saknar förmågan att utöva våld, mer än på sin höjd i undantagsfall – och i vilket fall långt ifrån på samma nivå som män. Enligt den traditionella patriarkala synen är detta för att …