Antisemitism Archive

Kvinnor i den väpnade kampen

Det finns en gammal och ihärdig uppfattning att kvinnor saknar förmågan att utöva våld, mer än på sin höjd i undantagsfall – och i vilket fall långt ifrån på samma nivå som män. Enligt den traditionella patriarkala synen är detta för att …

Illuminati – en reaktionär myt

Vid det här laget har nog de flesta hört talas om Illuminati – den påstådda hemliga världsregering som styr planeten för egna syften. Främst genom populärkulturell förmedling har föreställningen om Illuminati fått masspridning. Bland vissa skikt av systemkritiska människor har den även …
Sverigedemokraterna och fascismen

Sverigedemokraterna och fascismen

En debatt har inletts, bland annat i Dagens nyheter, om huruvida Sverigedemokraterna är fascister. Vi återanvänder därför en artikel i ämnet från förra året med smärre ändringar. I och med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen efter valet 2010 har frågan om …
Nazistmarschen i Dortmund

Nazistmarschen i Dortmund

Våra tyska kamrater kommer idag lördag att delta i blockaden mot nazimarschen i Dortmund. De deltar i det läger (Antifa Camp) där antifascister samlas. Här följer deras flygblad: Blockera nazisterna – jaga ut dem ur Dortmund – organisera motstånd! Flygblad från Revolution …