Artiklar Archive

Tack men nej tack, Folkpartiet

Folkpartiet är inget populärt parti här i Hageby, Norrköping. Anledningen är att Hageby är ett arbetarområde och att de flesta som bor här vet att Folkpartiets politik är bra för de rika och dålig för oss. Så Folkpartiet prövar något nytt och …