Asyl Archive

En lyckad fritagning, tre stoppade deportationer

En klassisk diskussion i marxistiska kretsar är frågan om enskilda radikala aktioner i förhållande till masskamp. I den spirande marxistiska rörelsen i Ryssland i slutet av 1800-talet gällde frågan exempelvis framför allt att polemisera mot den då dominerande strömningen inom den revolutionära …