Centrism Archive

Leo Trotskij, Vad är centrism?

Leo Trotskij, Vad är centrism?

28 maj 1930 I Le Cri du peuple, publikationen för blocket av monattister med POP:s ”kommunala” klick, publicerar Chambelland ett öppet brev till lärarfederationens ”centristiska” ledare. Jag ska inte bry mig om brevet i sig, eftersom det är fullständigt i avsaknad av …