illuminati Archive

Illuminati – en reaktionär myt

Vid det här laget har nog de flesta hört talas om Illuminati – den påstådda hemliga världsregering som styr planeten för egna syften. Främst genom populärkulturell förmedling har föreställningen om Illuminati fått masspridning. Bland vissa skikt av systemkritiska människor har den även …