Kvinnokamp Archive

Kvinnor i den väpnade kampen

Det finns en gammal och ihärdig uppfattning att kvinnor saknar förmågan att utöva våld, mer än på sin höjd i undantagsfall – och i vilket fall långt ifrån på samma nivå som män. Enligt den traditionella patriarkala synen är detta för att …

Demonstrera på Internationella kvinnodagen!

Demonstrera mot kvinnoförtryck och det kapitalistiska samhälle som tjänar på och förstärker det – delta på Internationella socialistiska kvinnodagen 2015! Arbetarmakt i Stockholm deltar traditionsenligt i 8-marskommitténs demonstration, Organisera dig, kräv din rätt!, samling kl. 16 på Södermalmstorg. Vi kommer att sprida …

Kampen för fri abort – i Sverige och världen

I snart fyrtio år har kvinnor i Sverige haft rätt att göra abort. Rätten till fri abort vanns genom kamp, här och i andra länder. Men aborträtten är ständigt hotad. Reaktionära högerpolitiker och kapitalistiska företag vill kontrollera kvinnors rätt att bestämma över …