Uppror 2011 Archive

F5I om Israels luftangrepp mot Syrien

Förbundet för Femte Internationalen fördömer förbehållslöst Israels luftanfall mot en militäranläggning i Damaskus den 3 och 5 maj. Enligt Syriska observatoriet för mänskliga rättigheter dödades 42 soldater i angreppen, som inte är de första i sitt slag. Kränkningarna av Syriens suveränitet är …
One solution – Global revolution

One solution – Global revolution

Uttalande från Förbundet för Femte Internationalen till det sociala världsforumet i Tunis Revolutioner är historiens drivkraft. Detta har gång på gång visats av den arabiska våren och generalstrejkerna och massmobiliseringarna i Grekland och andra europeiska länder. Diktatorer som Ben Ali och Mubarak, …
Den arabiska våren efter två år

Den arabiska våren efter två år

Marcus Halaby analyserar den stora – och ännu ofullbordade – arabiska revolutionen 2011, avslöjar ett antal myter och visar relevansen för Trotskijs teori om den permanenta revolutionen idag. Revolutioner är alltid oväntade händelser när det gäller tidpunkt, form och omedelbara orsaker. Revolutionärer …