Polisen Archive

Husby: Känn din fiende

Husby: Känn din fiende

När samhällsdebatten ställs på sin spets ser vi fördömanden flyga och skuldbeläggningar vina. Ett genomgående tema, åtminstone inom ena lägret i debatten, har varit fördömandet av fördömandet. Vi blir frustrerade över vad vi tycker är en totalt bristande, eller i vissa fall …