Rapporter Archive

Socialistiskt forum 2014: Inte vad vi behöver

Lördag 22 november hölls det årliga Socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Medlemmar i Arbetarmakt deltog i forumets seminarier, sålde vår tidning och pratade med forumdeltagare. I år hade Arbetarmakt dock varken bokbord eller något möte – arrangörerna hävdade att platsbrist förhindrade …

Valmöte i Stockholm

Rapporten kommer att uppdateras med fler bilder och filmer. Lördag den 13 september, en dag innan valet, höll Arbetarmakts Stockholmsgrupp valmöte i Skärholmen. Vi delade ut vårt valflygblad, som uppmanar till en röst på de borgerliga arbetarpartierna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, men förespråkar …