Skolan Archive

Skolan, krisen och nyliberalismen

Skolan, krisen och nyliberalismen

Svenska skolbarns resultat fortsätter att sjunka och enligt den senaste Pisa-rapporten tappar svenska barn snabbast av alla undersökta länder vad gäller framförallt läsförståelse samt kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Det här är givetvis sorgligt för alla de barn som går miste …
Antroposofi: en sektlära

Antroposofi: en sektlära

Under året har det beslutats att Waldorflärarhögskolan ska få sitt statliga stöd indraget. Motiveringen har bland annat varit att utbildningen är kraftigt ovetenskaplig. Som en reaktion på beslutet har antroposofer och Waldorfföräldrar haft manifestationer, namninsamlingar och skrivit debattartiklar. Flera kända vänsterprofiler, bland …

Förbjud religiösa friskolor

För drygt ett år sedan presenterades en opinionsundersökning enligt vilken nästan hälften av invånarna i Sverige, 46 procent, ville se ett förbud mot religiösa friskolor (DN.se 2010-03-14). Bland riksdagspartierna är däremot stödet för rätten att starta religiösa friskolor i stort sett …