Sovjetunionen Archive

25 år sedan Berlinmurens fall

Det är 25 år sedan Berlinmuren föll, och i borgerlig media sägs att de stora händelserna i november 1989 enbart var en rörelse för att störta kommunismen och återinföra kapitalismen. Vi återpublicerar här en artikel från 2009, där Peter Main visar hur …
Dave Hughes 1948–1991

Dave Hughes 1948–1991

Dave Hughes var en av grundarna av Workers Power och under femton år en av dess centrala ledare, skribenter och aktivister i arbetarrörelsen innan sin död i augusti 1991. Här minns Dave Stockton, en av grundarna av Workers Power, hans bidrag till …
Var atombomberna nödvändiga?

Var atombomberna nödvändiga?

För 66 år sedan fälldes atombomberna över japanska städer – 6 augusti över Hiroshima och 9 augusti över Nagasaki. Det finns inga säkra siffror på hur många som dog, men lågt räknat 200 000 civila brändes till döds ögonblickligen, slets itu av …
Kommunistiska Partiets 40-årsjubileum

Kommunistiska Partiets 40-årsjubileum

Kommunistiska Partiet (KP – alltså f.d. KPML(r)) firade nyligen sitt 40-årsjubileum. Givetvis uppskattar vi att det finns organisationer som tror på kommunismen, och självklart är vi redo att samarbeta med alla som uppriktigt vill försvara arbetarklassens intressen. Men, som Lenin brukade säga, …