FRKI (Förbundet för en Revolutionär Kommunistisk International) omvandlades vid dess sjätte världskongress till F5I (Förbundet för Femte Internationalen). Samtidigt ersattes FRKI:s program, Trotskistiska Manifestet, med Manifest för världsrevolutionen.

Trotskistiska manifestet – Ett nytt övergångsprogram för den socialistiska världsrevolutionen

Vårt Förord

När FRKI bildades 1989 antogs Trotskistiska manifestet som dess program. Vid den tredje kongressen i juli/augusti 1994 antogs ett nytt femte kapitel, som uppdaterar programmet i förhållande till alla händelserna i samband med stalinismens dödskamp efter 1989.

Arbetarmakt publicerade en första upplaga i slutet av 1994. Den föreliggande, andra upplagans text är i vissa detaljer reviderad, men innehållet är detsamma.

Utvecklingen sedan 1989 har inte bara förändrat kampens förutsättningar i de länder som berörs av det nya kapitel fem. Mycket annat har också förändrats och den fortlöpande analys som FRKI utför måste vägas in för att få en fullständig bild av våra ståndpunkter. Men trots att ett och annat föråldrats i Trotskistiska manifestet utgör det den mest sammanhängande framställningen av FRKI:s politik.

Arbetarmakt

april 1998

Innehåll: