Arbetarmakt är en revolutionär kommunistisk, trotskistisk organisation och är medlemssektion av den internationella världsorganisationen Förbundet för femte Internationalen.

Vi kämpar för att avskaffa kapitalismen och skapa en värld fri från utsugning, klasser och förtryck. Genom en internationell revolution vill vi skapa ett socialistisk samhälle med en planerad ekonomi i världskala, styrt av arbetarklassens demokratiska maktorgan, som stävar mot det klasslöa samhället; kommunismen.

Läs mer