Arbetarmakts webbshop

Revolutionär socialistisk medvetenhet uppstår inte spontant. Det krävs skolning för att nå insikter i kapitalismens natur och i olika aspekter på kampen för internationell socialism. Vi tillhandahåller några av de mest värdefulla skrifterna för en sådan skolning. Köp, läs och sprid dem! De är vapen i klasskampen.

När du valt ut vad du vill beställa, gå till beställningssidan för kontaktinformation och villkor. Alla priser inkluderar porto.

Välj en kategori:

Beställ via vårt formulär.