Bli medlem i eller organiserad sympatisör till Arbetarmakt!

Kapitalismen är ett irrationellt och odugligt system som leder till klimatkris, krig, hunger, misär, ofrihet och destruktiva motsättningar i samhället. Eftersom det inte finns några inneboende mekanismer i kapitalismen som räcker till för att reglera systemet måste det störtas genom en kommunistisk …
.

Vårdkonflikten: allt stöd till Kommunal!

Kommunal har varslat om konfliktåtgärder för anställda i privata företag inom vård, behandling och omsorg samt äldreomsorg. Anledningen är att de privata, vinstdrivande arbetsköparna inom Vårdföretagarna vägrar att godkänna de löneökningar och förbättringar som Kommunal har förhandlat fram med Sveriges kommuner och …
.

Rapport: Propagandaspridning i Stockholm

Trots prövande väder gav sig några kamrater i Stockholm under måndagskvällen ut för att inviga ett rött 2021 genom att förgylla Skärholmen med kommunistisk propaganda – bland annat mot Nato-anslutning, för revolutionär kvinnokamp och för ett klasslöst samhälle. Vi uppmanar alla att …
.

Seger på Pågatågen efter strejkhot

Den olovliga strejk som skulle ha brutit ut på Pågatågen i dag, måndag, ställdes in, då Arriva gick med på att låta Sekos huvudskyddsombud, Ola Brunnström, behålla jobbet. Med andra ord backade företaget inför hotet om strejk, och det massiva stöd som …
.

2020 – reaktionens och motståndets år

Vi vill önska Arbetarmakts läsare och anhängare ett gott nytt kampår genom Förbundet för Femte Internationalens uttalande om året som gått. Ett utdrag: Få sörjer nog att 2020 är över – ett svart år för de miljontals som förlorat sina arbeten sedan …
.

Studera Lenin och kampen mot imperialistiska krig med Arbetarmakt

Arbetarmakts nästa studiecirkel kommer att handla om kommunisters politik gentemot imperialistiska krig, med speciellt fokus på Lenin. Vi kommer att göra detta utifrån den amerikanska marxisten Hal Drapers korta bok The Myth of Lenin’s ”Revolutionary Defeatism”, som ni kan läsa här, eller …
.

Recension: 1900-talets strider på hyresmarknaden

Bostäder har seglat upp som en brännande fråga de senaste åren. Efter alla utförsäljningar och ombildningar finns det allt färre hyresrätter, och hyran på dem som finns har under åtskilliga år ökat långt snabbare än priset på det mesta annat. Nu vill …
.

Ett revolutionärt socialistiskt handlingsprogram mot coronakrisen

Regeringens och ansvariga myndigheters sätt att sköta coronapandemin har varit under all kritik. Decennier av nyliberal vanskötsel gjorde att sjukvården och framförallt äldrevården inte var rustade för att möta en situation likt den vi har sett under 2020. Regeringen och många lokalt …
.

När revolutionen spreds till Centralasiens kvinnor

I sina försök att sprida revolutionen efter 1917 ställdes bolsjevikerna inför speciella problem i Centralasien. I Turkestan – nuvarande Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan och Tadzjikistan – tog sovjeterna makten oberoende och utan hjälp från centrala Ryssland, och upprätthöll den under två års isolering …
.

Intervju: Kampen mot corona i Storbritannien

Våra brittiska kamrater i Red Flag har nyligen varit med och startat kampanjen ZeroCovid, som kämpar för en mer aktiv smittbekämpning i Storbritannien, som ju under coronapandemin har utmärkt sig för att ha Europas högsta smittotal. Hur ser smittsituationen ut i Storbritannien …
.

Dags för en ny antiimperialism

Följande debattartikel skrevs tillsammans med den antiimperialistiska gruppen Samidoun Stockholm. Vi uppmanar alla aktivister i vänstern att läsa och ta till sig av den. Håller du med om att antiimperialismen behöver en nystart? Kontakta oss för mer information om vår politik och …
.

Political crisis in Sweden: Strike action is the way forward

Vi har skrivit om las-frågan och regeringskrisen på engelska, för en internationell/engelskspråkig publik: The leaderships of the LO, the TCO, the Social Democrats and the Left Party have been put to the test. When the working class is faced with threats to …
.

Avrättningen är nära: frige Ahmadreza Djalali!

Vi har tidigare krävt att Ahmadreza Djalali, dömd till döden i Iran, ska frisläppas. 2017 var Djalali, som vanligen bor i Sverige med fru och två barn, i Iran för att organisera konferenser i katastrofmedicin, något han är specialist i. Istället för …
.

Så spionerade den brittiska polisen på vänstern

Den brittiska dagstidningen The Guardian uppmärksammar för närvarande avslöjanden i det som kallas ”Spy cops”-skandalen — ett slags brittisk IB-härva. Som tidningen skriver har avslöjanden stegvis rullats upp de senaste åren om den så kallade Special Demonstration Squad, en topphemlig avdelning inom …
.

Rapport: Kristallnatten högtidlighölls

På måndagskvällen samlades göteborgare på två platser för att högtidlighålla minnet av Kristallnatten, eller Novemberpogromerna, de händelser i Tyskland under natten samma datum för 82 år sedan, 1938. Då dödade dåtidens fascistiska rörelse hundratals judar och grep och deporterade tusentals, i startskottet …
.

Om terrordådet i Wien

Fyra personer dödades och 23 skadades i det islamistiska terrordådet i Wien förra måndagen, den 2 november. Dagen efter dådet publicerade vi, på vår Facebook-sida, våra österrikiska kamraters korta, första uttalande om händelsen. Här följer nu det utlovade längre uttalandet, ursprungligen publicerat …
.

Rapport: Kommunistisk propaganda i förorten

  Nyligen genomförde några kamrater en propagandaaktion i Skärholmen i södra Stockholm. De satte upp affischer och klistermärken som ett led i motoffensiven mot all den borgerliga och imperialistiska propaganda som sköljer fram. På ett av klistermärkena står det ”Sverige ut ur …
.

Citatet: Lenin om presidentvalet i USA

Vi publicerar här ett översatt utdrag ur Lenins artikel om presidentvalet i USA 1912, där Demokraterna och Republikanerna utmanades dels av Eugene Debs Socialistparti, men också av den f.d. republikanen Theodore Roosevelts nybildade, populistiska Progressiva parti. Mycket har förändrats sedan dess, men …
.