Revolutionary History

Ursprungligen publicerad i Marxistiskt Perspektiv nr 0, hösten 1996.

Recenserad av Karin Lindberg.

Vill man veta så mycket som möjligt om en historisk företeelse eller händelse, kan man gå till biblioteket och läsa hyllmeter efter hyllmeter av böcker och artiklar på ämnet. Vill man dessutom ha en marxistisk analys får man konsultera en eller annan lunta av Marx, Engels, Lenin eller någon annan person av ”dignitet”.

Men har man tur så har ämnet behandlats av tidskriften Revolutionary History, och då är en stor del av arbetet redan gjort. Denna tidskrift tar nämligen på ett enkelt och lättfattligt sätt upp olika händelser av vikt för den revolutionära historieskrivningen och ger dessutomen en marxistisk analys av dem. Ska man skriva en artikel eller liknande om den kommunistiska rörelsens utveckling i Italien är det en god början att läsa det nummer av Revolutionary History som behandlar just detta.

Tidskriften ges ut av ”Socialistisk plattform” som verkar i Storbritannien. Följdaktligen är också alla artiklar skrivna på engelska. Men det utgör inte något hinder för att läsa den, eftersom språket är relativt enkelt, och borde kunna förstås även av den som varken har någon större vana att läsa engelska eller marxistisk litteratur.

Längst ner på omslaget av varje nummer står: ”Those who do not learn history are doomed to repeat it”, och det är utifrån detta koncept som artiklarna är skrivna. Man vill skildra relevatna delar av historien som den verkligen var och ge en god analys. Dock bör tilläggas att en stor del av artiklarna upptas av personhistorik och olika organisationers historia. Detta är både på gott och ont. Visst är det både intressant och viktigt att kartlägga enskilda personers och organisationers roll i historiska händelser och processer, men risken finns att man överskattar individens roll.

Revolutionary History är en tidskrift som håller mycket hög standard. Den är saklig och rättfram och ger kunskaper på djupet. Skaffa ett nummer och läs! Det är verkligen mödan värt!

Enstaka nummer av tidskriften kan beställas från SL Books, Box 3208, 400 10 Göteborg, tel: 031-13 25 05.