Ledare: Temanummer om kampen för kvinnans frigörelse

Marxistiskt Perspektiv (MP) är en ny teoretisk tidskrift som publiceras av Arbetarmakt. Namnet kommer från Marxistisk Vänsters (MV:s) tidskrift. I och med samgåendet mellan MV och Arbetarmakt tyckte vi att det var lämpligt att behålla det och använda det som namn på en marxistisk teoretisk tidskrift.

Ursprungligen publicerad i Marxistiskt Perspektiv nr 6, februari 1999.

Det första numret av MP är ägnat åt kampen för kvinnofrigörelse. Att det är en utomordentligt viktig fråga behöver vi knappast argumentera för. Världen över bär kvinnorna det tyngsta lasset. Till och med i Sverige som har rykte om sig att vara det mest jämställda landet i världen är det mycket kvar att göra på en rad områden.

Men hur skall kampen för fullständig jämlikhet föras? Hur ser vägen till bestående framgångar ut? Vilken roll skall marxister spela i kampen för jämställdhet? Det är några av de frågor vi tar upp.

Numrets huvudartikel är en resolution som antogs för några år sedan av Förbundet för en revolutionär kommunistisk international (FRKI), den internationella strömning som Arbetarmakt är en del av, och som inte bara ingående behandlar kvinnoförtryckets uppkomst och utveckling utan också tar upp de frågeställningar arbetande kvinnor brottas med idag. Resolutionen nöjer sig inte med att ta upp frågan ur ett snävt västerländskt perspektiv utan behandlar också kvinnoförtrycket i de imperialistiskt dominerade länderna, där större delen av mänskligheten inklusive dess kvinnliga del återfinns. Dokumentet analyserar också feminismen och pekar på den socialistiska kvinnorörelsens erfarenheter som ett fruktbart alternativ till denna. I dagens läge när nästan alla politiska riktningar gör anspråk på termen feminism är det nödvändigt att tydligt klargöra att den revolutionära kommunismen alltid har kämpat för kvinnofrigörelse, men aldrig för den återvändsgränd som feminismen i alla dess olika schatteringar utgör.

Vår inställning till feminismen kommer också till uttryck i Alison Hudsons och Helen Watsons artiklar om dagens feminism. De två artiklarna är hämtade från vår engelska systerorganisations tidning Workers Power.

Vi återger också ett dokument från den Kommunistiska internationalens ansträngningar att skapa en kämpande proletär kvinnorörelse på kommunistisk grund – innan stalinismen ströp även detta och underordnade kvinnorna sina kortsiktiga byråkratiska intressen.

Sist recenserar Rodney Edvinsson Yvonne Hirdmans bok Med kluven tunga om LO:s motstridiga tal under efterkrigstiden om kvinnors plats i samhället.

Läs och begrunda. Om du finner våra åsikter värda att uppmärksamma eller åtminstone värda att diskutera är du välkommen att fatta pennan och skriva till oss. Glöm inte heller att prenumerera, så bidrar du inte bara till MP:s överlevnad utan du kan också vara säker på att få även nästa nummer – direkt hem i brevlådan.

Redaktionen