Arbetarmakt nr 1, 2006

Nu finns även nummer 1/2006, eller nummer 3 totalt, av Arbetarmakts tidning på nätet. Artiklar:

  • Rikta protesterna mot imperialismen
  • Vänsterpartiets nedgång
  • Fi – återvändsgränd för kvinnokampen
  • Lenin om religionen
  • Dansk vänster och karikatyrerna
  • Svensk kapitalism och klasskampen idag
  • Morales Bolivia: Rörelse mot socialism eller kapitalism?
  • Revolutionära socialistiska kvinnor: Clara Zetkin (del 2)
  • Bok med sprängkraft
  • Ställ krav på byråkratin

Arbetarmakt  nr1-06 (i PDF-format).