Solidaritet med de kämpande i Rosengård!

Ur Arbetarmakts nyhetsbrev nummer 289 (25/08) – 081226

I 23 dygn hade engagerade församlingsmedlemmar och sympatisörer ockuperat källarlokalen som använts som moské på Ramels väg i Rosengård. De har länge protesterat mot fastighetsägaren Kontentus planer på att stänga lokalen.

Källarlokalen, som varit plats för Islamiska kulturföreningen sedan 1992, har bl.a. fyllt en viktig funktion för många ungdomar som kunnat använda lokalen för läxläsning och som social mötespunkt. I Rosengård har kommunen de senaste åren bl.a. sparat in pengar på att lägga ned ungdomens hus och försämrat servicen för pensionärer. Många bostäder är dessutom mycket eftersatta då bostadsbolagen struntar i att renovera området. Det har också återkommande beskrivits som ett “problemområde”. Det är “kriminella ungdomsgäng” som orsakar alla problem i Rosengård, inte de kapitalistiska politiker och bolagschefer som sysslat med att spara in pengar på människors behov av en dräglig vardag. Få inom etablissemanget har därför varit intresserade av att lyssna på de protesterande på Ramels väg och Kontentus. Slutligen fick de hjälp att verkställa vräkningen av snuten.

Den 15 december, tidigt på morgonen, samlades så ett 30-tal snutar med hundar och containers i släptåg för att utrymma lokalen och stänga dörrarna för gott. De tre stycken som befann sig i lokalen, ungdomar i åldrarna 16-18 omhändertogs bryskt för att förhöras. Den massiva insatsen förklarade snuten med att “man aldrig vet hur den här typen av tillslag kommer att utveckla sig”.

Provokationen från snuten passerade inte förbi i tysthet. Bara någon timme efter “ingripandet” samlades ett 30-tal, varav många unga och barn, och protesterade. Ungdomar gav sig först in i dialog med snutarna och försökte ifrågasätta agerandet. När inget hjälpte drev ungdomarna för en stund bort snuten och lyckades inta sina lokaler igen. Batonger och pepparsprej användes sedan då snutarna återerövrade lokalen – som de senare blockerade med containrar.

En av de boende i området, som kunde beskåda polisens agerande från sin balkong, gav uttryck för symboliken i situationen: “Se här, det är som med Israel och Palestina. Vi är Palestina och här kommer Israel och bygger upp en mur mitt i vårt bostadsområde!”

Snutens och fastighetsägarens agerande ledde sedan till att hundratals ungdomar i området revolterade. Med primitiva vapen såsom flaskor, stenar och slangbomber försökte de på egen hand driva bort de rasistiska snutarna från sina gator. De sistnämnda fick i sin tur specialförstärkning när de inte kunde stå emot motståndet. Som mest lär 200 snutar, bl.a. extrainkallade från Stockholm, ha bekämpat de upproriska ungdomarna, som bl.a. fått stöd från aktiva antifascister från Malmös frihetliga miljö. Kravallerna har pågått under hela den gångna veckan. Polisbilar har vandaliserats, barrikader har byggts och bränder har anlagts. Först mot veckoslutet verkar protesterna ha minskat, men det är oklart om detta är tillfälligt.

Det är inte särskilt konstigt att ungdomar och boende reagerar – och agerar – när snuten marscherar in i arbetarklassens bostadsområden för att bistå kapitalistiska politiker och bolag som Kontentus. I ett internationellt perspektiv är inte heller ungdomarna i Rosengård ensamma om att stå upp mot rasism, nedskärningar och statlig repression. I Grekland har unga och studenter gått i spetsen för en omfattande protestvåg mot den grekiska polisens våld, protester som också omvandlats till att rikta sig mot den kapitalistiska regeringens nyliberala och korruptionsomgärdade politik. Att ungdomar sätts i rörelse av kapitalismens orättvisor har vi också sett i Italien de senaste månaderna, där särskilt studenter spelat en ledande roll i mycket av motståndet mot Berlusconiregeringens aggressivt rasistiska politk. Upplopp i förorter har också varit på tapeten i bl.a. Frankrike och Danmark på senare tid.

REVOLUTION deklarerar vår solidaritet med de upproriska. När snutarna marscherar in i bostadsområdena är det fullt berättigat att försöka slå tillbaka. Det tragiska i sammanhanget är att vänstern inte tycks komma till Rosengårdungdomarnas undsättning. Med undantag från de frihetliga som begett sig till stadsdelen för att tala med boende och bistå dem i deras kamp är det mycket tyst. När protesterna isoleras och inte politiseras kommer de också förr eller senare att mattas av. Destruktivt kravallande, som riskerar att gå ut över de boende själva (flera personbilar lär bl.a. ha satts i brand i Rosengård), leder också till att borgarpressens mediarapportering, som huvudsakligen inriktats på att beskriva upproret som ett “ordningsproblem” orsakat av “kriminella gäng” och “fotbollshuliganer”, mer effektivt kan medverka till att vända boende, som är trötta på att framställas som bråkmakare, mot ungdomarna.

Om nedskärningar och andra angrepp på arbetarområden som Rosengård ska kunna stoppas framgångsrikt måste en rörelse byggas upp med bas i de berörda områdena som på ett organiserat sätt försöker slå tillbaka olika typer av angrepp. Det kan göras genom blockader och ockupationer av nedläggningshotade lokaler, såsom i Rosengård. Det kan göras genom organiserandet av demonstrationer och protester, där de boende i området involveras för att kämpa för sina krav på förbättringar. Hyresgästföreningen borde t.ex. pressas att ta strid för de boendes intressen – och dess ledning borde tvingas att agera mot alla orättfärdiga vräkningar. Polisens våld kan i sin tur bemötas mer effektivt med ett organiserat försvar från de boende. Då skulle det också vara lättare att försvara viss förstörelse, som inte går att undvika helt när t.ex. barrikader ska byggas.

Ungdomarna i Rosengård kommer inte att vänta på att någon annan ska kämpa för dem. När de vuxna skiter i att ta sitt ansvar så är det de unga som här visar vägen i kampen. Vi uppmanar alla som solidariserar sig med kampen mot borgarnas angrepp på våra bostadsområden att visa sitt stöd för de som kämpat för lokalen på Ramels väg, att agera mot nedskärningarna i arbetarområdena och att höja rösten och ta strid när snutarna marscherar in för att kväsa protester i våra bostadsområden.

Gunnar Westin