Arbetarmakt nr 1, 2011

Tyngdpunkten i årets första nummer av Arbetarmakts tidning ligger förstås på upproren i Nordafrika. Men här finns också rapporter från det antirasistiska arbetet i Göteborg och Stockholm, om nedskärningarna inom psykiatrin, och en längre artikel om den ekonomiska krisen.

Innehåll:

Ladda ner hela tidningen i PDF-format.