REVA: med Moderaterna för mer polisstat och fler deporteringar

Med en sådan migrationsminister - vem behöver sverigedemokrater?

Med en sådan migrationsminister – vem behöver Sverigedemokrater?

Nyligen väckte migrationsministern och moderaten Tobias Billström viss bestörtning med sitt utspel att det kommer hit för mycket flyktingar och anhöriginvandring – eller, med hans ordval, att “volymerna” är för stora. Många gick i taket, och konstaterade att migrationsministern lät misstänkt likt en Sverigedemokrat, eller hävdade att han undergrävde asylrätten genom att slå fast att “volymerna” måste begränsas. Belåtna kommentarer hördes dock som väntat från SD:s led. Reinfeldt gick ut och tog avstånd från utspelet. Eller, ja, han tyckte att det var ett olämpligt ordval, åtminstone. Det var givetvis inte så att han invände mot deporteringen av flyktingar och papperslösa invandrare, och inte heller så att han tyckte att Tobias Billström, känd för ett pärlband av SD-mässiga uttalanden, var olämplig som högste ansvarig för migrationsfrågor. Det kan dock nämnas att statsministerns i detta bara följde gammal moderatpraxis. Då och då genom åren har det ju kommit fram rasistiska grodor från moderatpolitiker. Någon lokal företrädare här, och någon valstugearbetare där har sagt något som får folk att höja på ögonbrynen. När det kommer upp till ytan tar den Moderata ledningen avstånd från uttalandet och ber rasisten som pratade lite för öppet att avstå från dylika uttalanden i fortsättningen. Det är dock extremt sällan någon Moderat har blivit utesluten för det, om det ens hänt. Vissa, den lokale Skånepolitikern Sten Andersson gick över till SD, men det var ju ett fritt val från hans sida. Den moderata ledningen är helt enkelt lite bättre på PR än deras lokala företrädare – eller, i det här fallet, migrationsministern – är, och vet vad som passar sig att säga öppet.

Det är inte heller bara så att deportationerna inte minskar – de har faktiskt ökat kraftigt genom det nya projektet REVA. Detta inleddes 2010 som ett samarbete mellan polisen, Migrationsverket och Kriminalvården. Det sjösattes som ett pilotprojekt i Malmö och blev genast en succé – om man med det menar att spåra upp och deportera icke önskvärda människor. Polisen gjorde razzior i torghandeln på Möllevångstorget, cyklister som bröt mot någon trafikregel stoppades, till och med vigslar kunde avbrytas – allt för att hitta förevändningar att kolla identitetshandlingar, i syfte att hitta papperslösa och därefter deportera dem. “Tvångsavvisningarna”, för att använda ett förskönande ord, ökade kraftigt. Givetvis kör polisen hårt på rasprofileringen – ser man svensk ut har man mindre chans att bli stoppad.

REVA goes national
Skåne var ett pilotprojekt. Efter Miljöpartiets uppgörelse med Moderaterna i frågan – som bland annat innebar att öka effektiviteten i tvångsavvisningarna – har REVA gått in i “genomförandefasen”. Det har nu spritt sig till Stockholm, som på sistone fått kraftigt ökade inre gränskontroller för att leta upp “obehöriga” för att kunna skicka ut dem ur landet. I huvudstaden samarbetar polisen i detta bland annat med biljettkontrollanter i tunnelbanan. Det skulle anses som alltför grovt att börja kontrollera legitimation på folk hur som helst, men i samband med biljettkontroller tycker statsmakten att det är helt i sin ordning. Resultatet blir hur som helst fler poliskontroller som kräver att se identitetshandlingar. Och att det företrädesvis drabbar människor med ickesvenskt utseende är inte bara givet, det har erkänts av intervjuade poliser – som även om de försökte släta över det ändå råkade klargöra att de följde instruktioner uppifrån i detta. Vad REVA innebär är alltså mer poliskontroller, mer id-kontroller, mer press på flyktingar och papperslösa och fler deportationer. Med andra ord har regeringen tagit några tydliga steg mot mer polisstat och mera rasism – två teman som dessutom kan väntas bli ännu mera framträdande i takt med att den kapitalistiska krisen fördjupas.

Ett svar för arbetarrörelsens och vänstern
Arbetarrörelsen och vänstern borde ha ett klart svar för att bemöta detta. Dels måste vi avvisa allt prat om mer resurser eller befogenheter åt polisen. Att det “saknas resurser” till exempelvis utreda våldtäkter beror i första hand på prioriteringar, och det finns ingen anledning att tro att fler poliser skulle användas för att förbättra för oss.

Men viktigare i denna fråga är att ta avstånd från deporteringarna. Vi måste visa att arbetslöshet, utförsäkringar, nedskärningar och förfall är kapitalisternas, direktörernas, politikernas och framför allt den kapitalistiska krisens fel – inte fattiga människors från andra länder. Om vi bara vände elden och vreden mot dem som blir rika på vår bekostnad och deras springpojkar i Alliansen skulle vi hitta mer än nog med resurser för att låta oss alla bo, leva och jobba under drägliga villkor. Inte minst måste vi avvisa de “argument” som kan höras från “vänster” om att vi måste skydda dem från exploatering genom att inte låta dem komma hit. Papperslösa som befinner sig i Sverige har uppenbarligen haft någon anledning att lämna sin gamla tillvaro – oavsett om det är krig, direkt politiskt förtryck, rasistiska övergrepp (romer från Östeuropa inte minst), eller bara ekonomisk misär. Vi hjälper dem knappast genom att tvångsdeportera dem. Bästa sättet att stödja dem är att avlägsna den faktorn som gör att utnyttjandet av dem kan gå så långt – deras brist på papper och tillstånd att uppehålla sig och arbeta här – samt integrera dem i arbetarrörelsen under samma villkor som alla andra.

Jag är givetvis medveten om att detta inte kommer att ske i första taget. Vänstern och arbetarrörelsen kommer inte att plötsligt anamma en internationalistisk klasskampslinje – då stora de till stora delar direkt bekämpar en sådan. Alla verkliga internationalisters krav på resten av vänstern och arbetarrörelsen måste likafullt vara:

  • Fullständig amnesti för alla gömda flyktingar och papperslösa
  • Integrera alla arbetare, oavsett ursprung och rättslig status, i fackföreningarna och kräv att de ska ha samma villkor som alla andra
  • Krossa REVA, ner med polisens “rätt” att kontrollera identitet på någon som inte är gripen
  • Sabotera arbetet genom att varna för polis/biljettkontroller, och stör gärna de rasprofilerande konstaplarna genom att ifrågasätta vad de gör – så får de lite mindre tid till att gripa och deportera
  • Bort med Alliansregeringen och varje regering som verkar för mera polisstat och mer deporteringar

Jens-Hugo Nyberg

No Responses