Arbetarenhet över etniska gränser för att krossa Isis

Manifestation mot ISIS, Mynttorget, 2014-08-13

Manifestation mot ISIS, Mynttorget, 2014-08-13

Kurdiska kvinnoföreningen AMARA samlade på onsdagen till manifestation på Mynttorget mot den fundamentalistiska sekten Islamiska staten/Isis blodiga framfart mot kurder i staden Sinjar i norra Irak. Arbetarmakt deltog i manifestationen, och spred följande flygblad. För mer läsning om IS/Isis, se även vår rapport från demonstrationen, vår artikel Bekämpa Islamiska staten/Isis utan att stödja de reaktionära regimerna i Irak och Syrien.


Flygbladet går även att ladda ned i PDF-format.

Flygbladet går även att ladda ned i PDF-format.

Arbetarenhet över etniska gränser för att krossa Islamiska staten/Isis

Stoppa all imperialistisk inblandning i Mellanöstern

Islamiska staten (IS, fd. Isis) representerar allt det sämsta hos mänskligheten: fascism, folkmord, kvinnoslaveri och medeltid. Deras framfart är en akut fara för alla folk i regionen runt Irak och Syrien. Därför måste IS/Isis bekämpas och krossas. Frågan är: av vem, och hur?

USA och andra kapitalistiska makter i väst låtsas som att de bryr sig om folken och kvinnorna och barnen som hotas att slaktas av IS. Detta är motbjudande hyckleri. Dagens situation beror i grunden på imperialisternas och kolonialisternas klåfingrighet alltsedan ottomanska imperiet kollapsade. USA:s invasioner av Irak 1990-91 och 2003 skapade grogrunden för al-Qaida i Irak, som sen utvecklades till Isis/Islamiska staten. Washington har ända fram till nu backat upp den inkompetenta shiasekteristen och despoten Maliki. Nato-landet Turkiet har underlättat för Isis krigföring i Syrien. När IS började med sin framryckning i Irak stod Obama och svamlade medan IS slaktade till höger och vänster. Först när IS till slut började hota amerikansk personal i Erbil och amerikanska oljeintressen i Kirkuk genomfördes begränsade bombningar av IS. Washington förklarade öppet att de inte hade som mål att utplåna IS, utan bara ville stoppa deras fortsatta intrång i norra Irak/Kurdistan.

Det borde inte komma som en överraskning för någon, men Mellanösterns folk har inget positivt att vänta från skurkarna i Vita Huset, London, Stockholm, m.fl. imperialistiska högkvarter. Om IS ska stoppas krävs att Syriens och Iraks folk, och särskilt de arbetande klasserna, tar saken i egna händer. Jezidier, turkmener, kristna med flera borde skyndsamt organisera egna miliser. I den mån sådana redan finns krävs en väpnad enhetsfront mot IS. Solidaritetsrörelsen i världen borde pressa sina länder att förse minoritetsfolken med vapen. Detta ska ske utan krav på lojalitet eller motprestationer gentemot västländerna. Den vänster som finns kvar i Irak och Syrien måste bryta med sitt stöd till ledare som Assad och Maliki. Arbetarklassens organisationer borde också beväpna sig för att ingå i en antifascistisk enhetsfront mot IS, mot imperialismen och mot reaktionära förtryckare som Assad och Maliki.

IS är inte oövervinnerliga, och USA:s militära ingripanden är inte nödvändiga för att besegra dem. I Syrien har Folkets skyddsenheter (YPG) under två års tid motat bort Islamiska statens mordiska horder från kurdiskt territorium. De har dessutom framgångsrikt inkluderat andra etniska grupper i sin kamp. När många jezidier räddades från Sinjarberget var det på grund av den korridor som YPG och PKK öppnade upp. Det visar att det går att bekämpa IS – vägen framåt går genom att folken förenas på ett demokratiskt sätt, med vapen i hand, över de etniska gränserna. I längden måste en internationalistisk och revolutionär arbetarrörelse byggas i Irak och Syrien för att bekämpa både inhemska och utländska förtryckare.

Arbetarmakt

No Responses