Arbetarmakts flygblad vid protesterna mot nazistdemonstrationen: Masskamp mot rasism och kapitalism!

I morgon, lördag den 30 augusti, marscherar nazistsekten Svenskarnas Parti i Stockholm. Läs mer om det här, och följ våra liveuppdateringar på Twitter på @arbetarmakt. Här är Arbetarmakts flygblad vid motdemonstrationen.


svpflygblad

Ladda ned flygbladet i PDF-format.

I dag marscherar nazistiska Svenskarnas Parti i Stockholm. Det är uppenbart att det inte bara handlar om en “åsiktsyttring”. När nazister visar sig är det för att bygga sin rörelse, vars mål är etnisk rensning, att avskaffa de demokratiska rättigheterna och krossa vänstern och arbetarrörelsen. Detta kan bara ske genom massivt våld, och även om deras mål är att vinna makten och använda den nuvarande statsapparaten som sin våldsapparat, går vägen dit också genom våld. Den 8 mars i Malmö attackerade de de och knivskar vänsteraktivister, och dödade nästan Showan. Flera medlemmar har åkt ner till Ukraina för att där kriga tillsammans med sina nazistiska meningsfränder. Nazister och fascister är alltid ett direkt hot mot alla med icke-svenskt ursprung eller utseende, vänsteraktivister, hbtq-personer och alla som motsätter sig deras mål. I den mån de för fram åsikter är det för att propagera för de grövsta formerna av rasism, sexism och hat mot allt vad vänstern står för. Det finns därför inget demokratiskt med att låta dem demonstrera – det enda demokratiska är att stoppa dem!

Statligt förbud mot nazismen?
Det vore dock ett misstag att kräva att staten förbjuder dem. Vi sätter absolut inget värde i nazisters yttrandefrihet, men problemet med att kräva förbud och polisingripanden är att nästa steg kan bli att inskränka vänsterns rättigheter. Borgarna är som bekant förtjusta i att försöka likställa kommunister med nazister. Låt oss inte ge polisen – som visade sin potential i Malmö den 23 augusti – ytterligare befogenheter. Vi kan inte heller förlita oss på att polisen är något pålitligt skydd mot fascister, en illusion som exempelvis de tyska socialdemokraterna hade på 30-talet. Det är istället på oss det beror om nazisterna och fascisterna ska stoppas.

Oavsett om nazister är våldsamma vid ett givet tillfälle eller inte går deras rörelse ut på reaktionärt våld. Om de inte slåss för stunden är det bara en förberedelse på framtida våld. Alla metoder vi använder mot dem är därför att betrakta som självförsvar. Detta motsäger inte att vi bör tänka taktiskt, men en grundläggande princip är att vi har rätt att försvara alla våra möten och demonstrationer med de medel som krävs. Dit bör vi också räkna blockader mot nazisternas demonstrationer. Vi har all rätt att blockera nazister och fascister, och betraktar det fortfarande som självförsvar om vi slår tillbaka mot alla försök att hindra oss. Som händelserna i Malmö den 23 augusti visade är det inte bara nazister vi måste se upp med. Även polisen kan angripa vår rätt att stå upp mot nazismen.

Masskamp vägen framåt
Detta var långt ifrån första gången, och ju mer klassklyftor och den politiska krisen ökar, och kampnivån växer, desto mer polisangrepp kan vi vänta oss. Det är nödvändigt att vi står upp för vår rätt att försvara oss även mot polisattacker. Arbetarmakt ser det inte som något självändamål att bråka med snuten. Så länge vi inte är starka nog att utmana statsapparaten är det snarare något man bör försöka undvika om det går. Vi motsätter oss försök att medvetet provocera fram polisvåld i “pedagogiskt” syfte. Däremot måste vi försvara vår rätt att demonstrera och kämpa för våra rättigheter, oavsett vad lagen säger och oavsett om polisen försöker stoppa oss. Vi har rätt att försvara oss även mot dem.

Det är dock också nödvändigt att en inriktning på masskamp. För att stoppa nazisterna var de än visar sig, med polisbeskydd, kommer det inte att räcka med de organiserade vänsteraktivisterna, oavsett hur heroiskt vi alla kämpar. Vi behöver massuppslutning, som 30 november 1991, när 10 000 personer blockerade nazisterna. Demonstrationerna efter naziattackerna i Kärrtorp och i Malmö visar att det går att mobilisera stora massor mot rasism och nazism. Nu måste vi mobilisera dem för att konfrontera och stoppa nazisterna!

Detta gör det nödvändigt att undvika att framstå som våldssökande elitister, samt att i onödan eller för sakens skull provocera fram bråk med den redan våldsbenägna polisen. Vårt mål måste vara massmobiliseringar som kan locka människor i alla åldrar, med syfte att blockera nazisterna, och där demonstrationsvakternas uppgift blir att försvara deltagarnas säkerhet, inte att utsätta dem för onödiga risker. Det behövs väl förberedda demovakter, som är redo att bemöta varje hot, och som står underkontroll av en demokratiskt utsedd demonstrationsledning. En inriktning på massrörelse utesluter också gerillaaktioner. Om vi behöver gå på offensiven ska det göras som grupp, där demovakterna är de sista som viker undan. Enskilda initiativ för att angripa polislinjerna för att sedan försvinna i massan får göras någon annanstans.

För att en sådan massinriktning ska kunna genomföras måste arbetarrörelsen, förortsrörelser, antirasistiska, kvinno- och invandrarorganisationer inser behovet av att mobilisera mot det fascistiska hotet. Där finns den kraft som faktiskt kan förbjuda fascisterna, utan att ge polisen ökade befogenheter, och mot deras invändningar.

Strid mot kapitalism och rasism
Kampen bör inte heller begränsas till att “bara” stoppa fascister och nazister. Dessa är i slutändan bara ett symptom på ett system i kris. Dagens politiker framstår allt mindre som ett alternativ för allt fler. Vi behöver en rörelse för att verkligen bekämpa nedskärningar, privatiseringar, högerpolitik, utslagning och klassklyftor – och som går vidare för att konfiskera de rikas egendomar för att bygga ett samhälle för alla. Kort sagt, ta strid mot kapitalismen och klassamhället. I detta är det helt uppenbart att vi kommer att få polisen och staten emot oss. Det är därför vi måste vara många, det är därför vi måste vara beslutsamma och förberedda, och det är därför vi måste ge arbetare, fattiga, papperslösa, marginaliserade och förtryckta ett större mål än att bara stoppa demonstrationer. Nazism och rasism kan bara slutgiltigt besegras av en arbetarklassbaserad massrörelse som också tar strid mot högerpolitik och kapitalism, och som är beredd att försvara sig mot de angrepp som oundvikligen kommer. Alternativen står i slutändan mellan att ge upp och låta borgarna utforma samhället efter sina intressen – eller att ta strid med de medel som krävs för att ta makten över våra liv och bygga ett samhälle för alla och efter våra behov. Låt oss börja här och nu!