Arbetarmakt svarar Socialistiska partiet: Bristande analys av Vänsterpartiet och Kärrtorp

Anders Svenssons artikel på SVT Opinion

Anders Svenssons artikel på SVT Opinion

Följande text skickades som debattartikel till Socialistiska partiets veckotidning, Internationalen, men refuserades.

Den 5 juli publicerade SVT Opinion ett inlägg av Anders Svensson från Socialistiska partiets ledning. Temat var varför Vänsterpartiet inte lyckas växa. Svensson ger två förklaringar: för det första att V inte tillräckligt förstår behovet av utomparlamentariskt arbete, att de istället ”ligger lågt” i hopp om regeringsposter.

Den andra förklaringen är att Vänsterpartiet har en ”låg demokratisk trovärdighet”. Anders Svensson skriver:

Minoriteten i det svenska kommunistpartiet beordrades 1929 att lämna partiet och istället bilda ett Sovjet-vänligt kommunistparti, det nuvarande Vänsterpartiet. Något som lett till odemokratisk praktik och struktur samt låg demokratisk trovärdighet. (..) För att Vänsterpartiet ska kunna bli långsiktigt framgångsrikt och demokratiskt trovärdigt krävs en annan inställning till demokrati såväl internt som på samhällelig nivå.

Det Anders Svensson syftar på här är alltså den stalinistiska version av demokratisk centralism som partiet med press österifrån övertog, och som efter stalinismens kollaps stöpts om till en lightversion av socialdemokratins byråkratiska modell. Visst är det korrekt att stalinismen, till skillnad från leninismen, inte står för interndemokrati i partiet eller någon marxistisk syn på hur det socialistiska samhället kan styras. Men i Svenssons debattartikel ställs inte stalinismens förvridna partistruktur mot en sund, leninistisk modell. Istället sker en olycklig sammanblandning med det borgarna kallar för ”demokratisk trovärdighet”.

För kommunisters största brott i borgerliga debattörers ögon, det som åsyftas med ”låg demokratisk trovärdighet”, handlar trots allt inte om stalinismen, utan om marxismens själva grundsats – att ersätta den borgerliga demokratin med proletariatets diktatur, att avskaffa marknadens diktatur och ersätta den med arbetarklassens styre. Det är beklagligt att Svensson är så otydlig här.

Kärrtorp
Som ett exempel på Vänsterpartiets bristande interndemokrati lyfter Anders Svensson ”odemokratiska byråkratmetoder” mot unga partimedlemmar som uttalat stöd för ”autonoma organisationer med tvivelaktig politisk praktik”, en fråga som Svensson menar borde ha lösts med demokratisk debatt istället. Rätt så.

Men det är värt att notera vad den här interna konflikten i V har handlat om. Bland annat har domarna mot de autonoma aktivister som försvarade demonstrationen i Kärrtorp mot nazistangrepp i december stått i fokus, och där har Svensson själv svävat på målet. Istället för att principfast försvara alla antifascister som utsatts för statlig repression, har han på sin blogg gått ut till stöd för domen mot Joel, den mest uppmärksammade av de dömda i Kärrtorp.

Medan stora delar av vänstern och drabbade antirasister på linje 17 har engagerat sig i solidaritet med Joel och mot de politiska, oproportionerliga domarna mot antirasister, har Anders Svensson, mitt under tilltagande statlig repression mot antirasister, på sin blogg istället skrivit att domen – 6,5 års fängelse för självförsvar mot nazister – är ”till vissa delar rimlig”, ”inte tveksam”, ”inte speciellt hård”, att Joels agerade ”inte är försvarbart”, och så vidare. SP:s Malmöblogg, Röda Malmö, har fyllt på med uttalanden om att det egentligen rör sig om ”en enskild person som spårat ur”.

Vi känner många SP:are som goda antirasistiska aktivister, och kritik mot autonomas taktik och tillvägagångssätt är en sak – det har också vi i Arbetarmakt. Men när den borgerliga staten och media trummar upp till hetsjakt på alla antirasister måste man stå pall mot pressen och försvara vissa för marxister grundläggande principer. Besynnerligt nog misslyckas två av partiets mer lästa skribenter, Anders Svensson och Röda Malmö, med det.

Kommunister som just nu funderar på hur man ska förhålla sig till Vänsterpartiet, den enskilt största vänsterreformistiska kraften i svensk arbetarrörelse, har för anledning att granska Socialistiska partiets argument i frågan. Och aktivister i den antirasistiska rörelsen bör fundera på vilkas ärenden Socialistiska partiets debattörer egentligen går när det gäller antifascism och självförsvar.

Arbetarmakts arbetsutskott

Läs Arbetarmakts solidaritetsuttalanden med de dömda efter Kärrtorp: Lägg ner alla åtal mot antifascister efter Kärrtorp! (2014-03-24), Organisera masskamp med självförsvar mot alla attacker! (2014-07-09)