För praktisk solidaritet med Rojavas kamp mot IS: VI MÅSTE OMEDELBART STARTA EN INSAMLING FÖR INKÖP AV VAPEN

Vi skickar detta brådskande brev till alla socialistiska föreningar och arbetarorganisationer i Sverige.
IS är en fascistisk organisation vars mål är att kasta ut Mellanösterns folk i ett fasansfullt mörker. En hel del av de krafter som står emot IS är inte progressiva och erbjuder ingen lösning på de politiska problem som regionens människor konfronteras med. Ett av de viktigaste undantagen från det utgörs av det kurdiska styret i den del av Syrien som Kallas Rojava. De har nu i flera år stått emot IS. Men som den tragiska utvecklingen i Kobane visar så finns det en gräns för hur långt det går att komma med vilja och mod. Till slut blir den militära övermakten för stor. Rojavas folk har övergivits av nästan alla. Men den svenska och internationella vänstern vill inte svika. Demonstrationer är nödvändiga för att bilda opinion. Men de kommer inte att stoppa IS. Pansarskott, kulsprutor och fordon kan däremot slå ut IS. Därför borde det vara högsta prioritet att vänstern förenas i en gemensam kampanj för att samla in pengar som ska gå till vapen åt Rojavas hjältemodiga men dåligt beväpnade styrkor YPG. Svensk diplomati i FN kommer inte att leda till frihet lika lite som USA:s bomber. Det kan däremot det kurdiska folkets väpnade kamp och internationell arbetarsolidaritet göra.
I Tyskland finns det redan ett initiativ för att samla in pengar till vapen. I dagarna gav det danska partiet enhetslistan pengar till YPG utan några förbehåll. Vi bör följa deras exempel. Kontakta oss om ni vill samarbeta i denna fråga.
Länge leve kampen i Rojava mot IS
Länge leve Folkets försvarsenheter YPG
Vi kräver vapen åt YPG

Arbetarmakt

PS: vi bifogar plattformen för det tyska initiativet. Översatt till svenska av gruppen bakom Facebooksidan ”I solidaritet med den kurdiska frihetskampen”.

SOLIDARITET MED ROJAVA – VAPEN TILL YPG/YPJ!
De självutnämnda ”gudskrigarna” i Islamiska Staten (IS) står vid porten till den kurdiska metropolen Kobane. Om de skulle lyckas inta staden hotar en massaker. Därtill hotas den kurdiska självförvaltningen i Rojava (Västkurdistan/Nordsyrien) av att Turkiets parlament har gett klartecken för armén att marschera in över gränsen. Kämparna i den kurdiska självförsvarsstyrkan YPG, inklusive de kvinnliga styrkorna i YPJ, gör allt för att försvara Kobane gentemot den övermäktiga och välutrustade fienden.

Med föråldrade vapen, stort mod och ännu större uppfinningsrikedom har de hittills lyckats hålla ställningarna mot IS, men läget blir allt mer kritiskt för varje timme som går. Nu försvarar kämparna i YPG/YPJ inte bara den kurdiska självförvaltningen och deras emancipatoriska framsteg i riktning mot basdemokrati och jämställdhet. De försvarar hela mänsklighetens samvete gentemot barbariet: Islamiska staten (IS), som trätt fram till följd av en imperialistisk Mellanöstern-politik.

I detta ögonblick, när vi ständigt nås av nya och oroväckande nyheter från Kobane och Rojava, kan vi inte längre nöja oss med verbal solidaritet. Därför har vi bestämt oss för att genast inleda kampanjen ”Solidaritet med Rojava: vapen till YPG/YPJ”, för att ge konkret understöd åt våra vänner och kamrater på plats. Här i Tyskland vill vi samla in pengar till stöd för det militära försvaret av en progressiv samhällsutveckling i Mellanöstern. Vi borde ha inlett insamlingen tidigare. Men det är bättre att börja alltför sent än att tiga. Under de kommande veckorna och månaderna kommer vi därför att koncentrera våra förmågor för att nå ett bra resultat i vår insamling till Rojavas militära försvar mot de fundamentalistiska reaktionärerna i IS och mot den koloniala ockupationspolitik som förs av Nato-staten Turkiet. Vi manar alla vänsterns politiska organisationer, alla progressiva och antifascistiska människor i Tyskland och Europa att ansluta sig till vårt initiativ och göra allvar av pratet om ”internationell solidaritet”.

Tysklands regering ger nu vapen till det korrupta och feodal-konservativa KDP (Kurdistans demokratiska parti) under Barzani som är president för den nordirakiska regionen Kurdistan. Men deras peshmerga-miliser har inte gjort mycket för att försvara jeziderna i Nordirak mot IS-terrorn. Därför vill vi stödja YPG och YPJ, vänsterkrafterna inom den kurdiska befrielserörelsen som i augusti räddade livet på 10000 jezider som blivit belägrade av IS. Det var YPG/YPJ som stred för att öppna en flyktkorridor från Shengal-bergen.

Vi vill knyta an till den självorganisering som vi ser i den kurdiska befrielserörelsen. Som delar i en revolutionär vänster vill vi själva gå till handling i stället för att vädja till statliga institutioner. Vi är antimilitarister och inga vapenfetischister. Utan tvivel finns det redan tillräckligt med vapen i Mellanöstern. Men vem kontrollerar dem?

Vi har beslutat oss för denna kampanj eftersom vi tillmäter en alldeles särskilt vikt vid den samhällsuppbyggnad som pågår i Västkurdistan, ”Rojava-kommunen”. Den är viktig inte bara för Mellanönstern, som sedan över 100 år har präglats av såväl kolonial underkastelse, imperialism och reaktionära motrörelser som politisk islam. Detta projekt är även viktig för de internationalistiska politikens framtid och för antikapitalistiska rörelser världen över. Det handlar om uppbyggnaden av ett alternativt, emancipatoriskt samhälle, byggt på självorganisering, basdemokrati, kvinnors befrielse och övervinnandet av etniska och konfessionella klyftor. Det visar att en ”en annan värld är möjlig” – när vi förlitar oss på vår egen styrka i stället för att låta oss göras till spelbricka för geopolitiska intressen.

Efter nyliberalismens segertåg på 1980-talet, de antikoloniala befrielserörelsernas misslyckande och sovjetblockets kollaps har världens vänster inte lyckats hitta något eget alternativ att ta på allvar. Saddam eller USA? Iran eller Israel? Hamas eller Likud? Khadaffi eller Nato? Kristdemokrater eller socialdemokrater? Allt som har återstått är att välja det som påstås vara det minst onda. Samhällsuppbyggnaden i Rojava och den kurdiska befrielserörelsen är för oss en möjlighet att bryta den förlamande passivitet som råder i stora delar av vänstern. Det är en möjlighet att dra lärdomar för uppbyggnaden av en antikapitalistisk rörelse som får samhällelig relevans i Tyskland och Europa.

Vi kommer från skilda politiska vänsterströmningar. Våra bakgrunder och erfarenheter skiljer sig. Naturligtvis är vi inte helt okritiska till all den politiska praktiken i den kurdiska befrielserörelsen. Men vi erkänner att de – till skillnad från metropolernas vänsterrörelser – har lyckats med att reflektera över felaktigheterna i sin egen politiska historia, för att på senare år bli till den viktigaste progressiva kraften i Mellanöstern. Från den kurdiska befrielserörelsen utgår därför viktiga impulser för återuppbyggnaden av en världsvid antikapitalistisk rörelse. Men bara under förutsättning att den kurdiska revolutionen lyckas försvara sig mot den militära övermakten hos IS och mot hotet om en turkisk inmarsch. Därför gäller det nu att handla: Solidaritet med Rojava – vapen åt YPG/YPJ!

Kontomottagare: PM
Nyckelord „Rojava“
NR: 506155858
BLZ: 76010085
IBAN: DE70760100850506155858
BIC: PBNKDEFF
mer information via:
arab@riseup.de

http://arab.blogsport.de/2014/10/03/spendenkampagne-waffen-fuer-die-ypgypj/