Inför G20: Provokationer mot Internationalistiska blocket

Medlemmar i Arbetarmakt och sympatisörer gör sig i skrivande stund redo för att i veckan resa till Hamburg och massprotesterna mot det stundande imperialistiska, kapitalistiska G20-mötet där. Vi kommer att delta i protesterna tillsammans med det Internationalistiska blocket, där bland annat våra tyska, engelska och österrikiska systerorganisationer ingår, liksom en rad andra grupper från den revolutionära rörelsen och solidaritetsrörelsen.

Tyvärr måste vi informera om att det uppkommit en intern konflikt bland de grupper som ska protestera mot G20. Den politiska strömning som brukar kallas anti-tyskarna (Antideutsch/Anti-Germans), en rörelse bland autonoma i Tyskland som har blivit sionister och hängivna anhängare till Israel och även USA, har riktat grova hotelser mot palestinska och pro-palestinska grupper som ska delta i protesterna och i Internationalistiska blocket. Företrädare för de anti-tyska har flera gånger sagt att det Internationalistiska blocket kommer att attackeras fysiskt om det dyker upp på demonstrationerna. Den senaste hotelsen har gjort gällande att Internationalistiska blocket ska attackeras och drivas bort från den gemensamma lägerplatsen.

Motivet till dessa hotelser är framförallt närvaron av två palestinska grupper i det Internationalistiska blocket: F.O.R Palestine och lokalgrupper ur BDS. F.O.R Palestine betyder For One state and Return in Palestine. Det är en politisk kampanjgrupp som består av både vänsterradikala palestinier och judar och, som namnet antyder, kämpar för att upprätta ett sekulärt och demokratiskt Palestina som kan vara ett hem för både araber och judar, troende och icke-troende.

BDS betyder Bojkott, Desinvestering och Sanktioner. Det är en internationell kampanj som i Sverige bedrivs av Palestinagrupperna, men som i Tyskland mer består av lokala kampanjgrupper som står på egna ben. Några av dessa lokalgrupper har anslutit sig till Internationalistiska blocket.

Som helhet är alla grupper i det Internationalistiska blocket pro-palestinska, vilket bl.a. betyder att vi har gjort den frågan till en del av den internationella solidariteten i kampanjen inför G20. Det är vi ensamma om och det har förstås skapat vrede hos de anti-tyska. Man kan lägga till att en grundplåt för deltagande i Internationalistiska blocket naturligtvis också är kamp mot alla former av rasism, inklusive antisemitism.

De anti-tyska kommer ofta med amerikanska och israeliska flaggor på demonstrationer. En del av dem har samlat in pengar till den israeliska armén. De anser det vara en antirasistisk och antifascistisk plikt att stödja Israel, som för dem är likställt med judarna, mot “antisemitismen”. Eftersom USA står på Israels sida är de antityska också på USA:s sida. Hela det palestinska motståndet avskrivs som antijudisk rasism, det vill säga inte bara islamisterna, som Hamas, utan även de socialistiska grupperna.

Begreppet anti-tyskar kommer sig av att denna flygel av den autonoma rörelsen menar att nedhållandet av just Tyskland och tyskarna, som beskrivs som särskilt benägna till antisemitism och folkmord, är en prioriterad uppgift. Anti-tyska autonoma har utvecklat en mycket aggressiv praktik, som tagit sig uttryck i olika sorters hårdhänta angrepp på Palestinavänner inom den tyska vänstern.

Internationalistiska blocket kommer inte att tillmötesgå kraven från den anti-tyska falangen. Anti-tyska och pro-sionistiska krafter har ingen rätt att agera totalitärt inom vänstern på det här sättet. De spelar G20 i händerna genom att hetsa på för ett internt krig bland de som åker till Hamburg. Vi uppmanar alla socialister att kritisera de anti-tyska för deras odemokratiska och pro-imperialistiska agerande.

Arbetarmakt

Mer information om Internationalistiska blocket finns här, och dess upprop på svenska här. En allmän intervju med en tysk kamrat om mobiliseringen inför G20 finns här.

Mer information om F.O.R. Palestine finns här (på engelska). Information om BDS, på svenska, här. Den anarkistiska poddcasten Bilda Kedjor har producerat ett informativt specialavsnitt om anti-tyskarna och deras bakgrund. Även i denna artikel, på engelska, beskrivs de anti-tyskas bakgrund.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *