Arbetarmakts flygblad på 8 mars

Internationella socialistiska kvinnodagen:
Revolutionär kvinnokamp mot sexism, fascism och kapitalism

Flygbladet delades ut av Arbetarmakt vid 8 mars-demonstrationerna i Stockholm och Göteborg. Rapporter och filmer från dagen finns på vår Facebook-sida.

I år samlas vi under parollen Aldrig mera tyst! Sverige, och världen, har präglats av uppror mot kvinnoförtryck, trakasserier och sexism. Vår solidaritet är med alla kvinnor som talat ut och agerat mot sexism i sin vardag.

Men när uppropen publicerats går kampen vidare. Vi vaknar fortfarande upp i en värld där en liten grupp kapitalister – mestadels, men inte bara män – kontrollerar nästan allt i samhället. För en ung arbetare med osäkert anställningskontrakt är det inte lika lätt att tala ut. Reaktionära och kvinnofientliga ideologier vinner insteg i delar av borgerligheten och får sitt mest våldsamma uttryck i nazisekters terror mot alla de betraktar som hot.

Samtidigt fortsätter välfärdsplundrarna att stycka upp den offentliga sektorn, och dess huvudsakligen kvinnliga anställda får jobba allt hårdare för att göda kapitalets vinster.

Papperslösa kvinnor och flyktingar kommer till ett iskallt Sverige som stänger dörrarna för dem som flyr imperialismens härjningar, utsugning och fattigdom.

Vi håller inte tyst om sexism – precis som vi inte håller tyst om det kapitalistiska system som gör att all demokrati slutar vid arbetsplatsens dörrar. Vår kvinnokamp är revolutionär för att vi vet att vi får frihet för kvinnor, och för alla förtryckta, först under socialismen. Arbetarkvinnorna och arbetarklassen behöver en i sanning revolutionär rörelse, som kräver att arbetarrörelsens ledning tar kamp, och som är beredd att ersätta den om de inte vill eller kan göra det. Som den kommunistiska revolutionären Rosa Luxemburg sa, säger revolutionen till oss: ”Jag var, jag är, jag kommer vara!”

Leve internationella socialistiska kvinnodagen! Oförsonlig kamp mot sexism, kapitalism och fascism!

Arbetarmakt

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.