S till angrepp mot Hyresgästföreningen Väst

Alexander Hutter (S) går i dagens GT till angrepp mot det faktum att Hyresgästföreningens medlemmar i Västsverige valt Kristofer Lundberg, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna, som regionordförande.

Hutter förklarar att Hyresgästföreningen (HGF) alltid varit ”bostadspolitiska”, men att man nu, i detta ”kritiska läge” – med frontalangrepp på hyresrätten aviserade av Hutters eget regeringsparti, något han eufemistiskt beskriver som ”politiska krav på att införa marknadshyror från olika håll” – inte har råd att låta sig representeras av en medlem av ett parti som, till skillnad från byråkraten Hutters parti, motsatt sig marknadshyror. I stället, får vi anta att Hutter anser, skulle HGF:s bostadspolitiska ambitioner bättre tjänas om medlemmarnas demokratiska val kördes över och en representant för ett parti som går med på marknadshyror kuppades in.

”Kristofer Lundberg är aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och anställd på partiets tidning Offensiv”, noterar Hutter, själv aktiv i Socialdemokraterna och på en position i kommunfullmäktige för dem. Anklagelseakten fylls på med att RS ”försvarar den sittande regimen i Venezuela”. Det Hutter åsyftar här är att RS försvarat landet mot ett av USA iscensatt kuppförsök, och där Hutters eget parti i stället tagit parti för den av CIA utsedde kuppledaren Juan Guaidó, vars clownartade statskuppsförsök snabbt kollapsade då det helt verkar ha saknat folkligt stöd.

Men själva huvudpoängen i Hutters artikel är ändå att Lundberg och RS påstås ha använt Hyresgästföreningen i partipolitiska ändamål. Hyresgästföreningen är inte en ”partibunden organisation”, skriver Hutter, och får inte användas som ”arena” för något enskilt parti. Lundberg ska ha gått emot detta genom att bl.a. ha använt information en partikamrat i RS internationella organisation CWI har gett honom om en kamp i Irland, genom att tala på Vänsterpartiets 1 maj-demonstration och genom att delta i en debatt arrangerad av Kommunistiska partiet – ”tidigare KPML(r)”, tillägger Hutter hjälpsamt för att verkligen understryka vilka farliga kommunister Lundberg slår sig i slang med.

Att påpeka att regionordföranden framträtt i sammanhang kopplade till flera olika partier – RS, Vänsterpartiet och K – är ett märkligt sätt att leda i bevis att ett parti (genom ett demokratiskt medlemsval) ska ha ”kuppat” organisationen. Men den verkliga anledningen till den totala avsaknaden av logik i argumentet framträder snart: Lundberg har skrivit en debattartikel som är kritisk till… Socialdemokraterna.

För man skulle kanske kunna ta Hutters passionerade försvar för Hyresgästföreningens ”oberoende från partier” på åtminstone en smula allvar om det vore så att HGF innan Lundbergs tillträde som regionordförande varit helt oberoende – om man aldrig talat på möten arrangerade av några partier, om man aldrig deltagit i några demonstrationer med andra partier, om det inte redan sedan tidigare fanns en total sammansmältning mellan HGF och ett politiskt parti.

Men så är inte fallet. Alexander Hutters problem är nämligen att Hyresgästföreningens medlemmar i Västsverige har haft mage att välja en partirepresentant för ett annat parti än det Hutter själv representerar, det parti som i år efter år har utövat en total kontroll över rörelsen, det parti som presiderat över ständigt försämrade villkor för alla landets hyresgäster – Socialdemokraterna.

Men om Hutter hade sagt som det var, utan byråkratiska omskrivningar – det han retar sig på är inte en partirepresentants demokratiska inflytande över en del av rörelsen, utan att fel partirepresentant har det – hade hela artikeln fallit ännu mer platt än den redan gör.

Som den står nu får man läsa Alexander Hutters artikel som en parodisk klagosång från en socialdemokrat över medlemmar som – för en gångs skull – inte gör som partiet vill. Kanske är det dags för Hutters socialdemokrater att upplösa medlemsflertalet i HGF Väst och välja ett nytt?

Men artikeln kan också ses som första steget i ett upptrappat socialdemokratiskt angrepp mot den ”olydiga” avdelningen i Västsverige. Socialdemokrater har historiskt sett inte skytt kupper eller odemokratiskt spel bakom kulisserna för att röja för partiet obekväma kritiker ur det man ser som ”sin” rörelse.

Vi i Arbetarmakt har avvikande åsikter från Kristofer Lundbergs Rättvisepartiet Socialisterna i en rad frågor, och välkomnar generellt sett mer debatt inom arbetarrörelsen och vänstern, men här måste alla socialister, alla som försvarar Hyresgästföreningens medlemsdemokrati och alla som vill se en kämpande hyresgäströrelse tydligt ta ställning för medlemsmajoriteten i Hyresgästföreningen Väst, för den ordförande medlemmarna har valt, och mot Socialdemokraternas maktfullkomliga, avundsjuka kritik.

Arbetarmakt Göteborg

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.