Rapport: 8 mars i Stockholm – kvinnokamp mot nedskärningarna

Demonstrationen på internationella socialistiska kvinnodagen, 8 mars, i Stockholm ägde rum under den progressiva och utmärkta parollen ”Kvinnokamp mot nedskärningarna”. Politiskt uttrycker det ett steg i rätt riktning jämfört med de liberala och identitetspolitiska tongångar som var dominerande för några år sedan. Att lyfta fram problemet med nedskärningar och attacker på offentliga sektorn innebär att lyfta fram en central fråga för arbetarklassens kvinnor. Därmed görs också en koppling mellan kvinnokampen och klasskampen, som är två sidor av samma mynt. Det är inte överklassens kvinnor som drabbas av den ökade pressen och hetsen inom sjukvården. Om de driver ett privat vårdföretag eller investerar i sådana ligger det snarast i de rika kvinnornas intresse att piska på vårdens kvinnor för profitens skull. Med utbrändhet och förstörda kroppar som resultat, plus sämre vård. Att detta perspektiv äntligen prioriteras på 8 mars i Stockholm är mycket bra.

Den politiska svagheten var att inget samlat egentligen sades om hur kvinnornas kamp mot nedskärningar ska föras. Ung Vänster var en drivande kraft i den organiserande kommittén och det är inte förvånande att de inte vill kritisera sitt moderparti, som agerar dörrmatta åt den regering som attackerar arbetarkvinnorna genom nedskärningar och privatiseringar. För att verkligen stoppa nedskärningarna i grunden krävs omfattande kamp, och för att det ska hända måste arbetarrörelsen transformeras fullständigt i revolutionär socialistisk riktning.

Uppskattningsvis deltog 1000 människor i tåget, som gick genom centrala Stockholm med slagord som ”Klasskamp – Kvinnokamp”, ”Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars arbetsdag” och ”Inga pigor åt överklassen, låt dem skura de egna dassen”. Demonstrationen var internationalistisk, med ett bra deltagande av iranska, kurdiska och latinamerikanska kvinnor, som förde fram de kampfrågor för kvinnor som är aktuella i deras hemländer, som kampen mot slöjtvång i den islamiska republiken Iran eller kampen mot mord på kvinnor i Latinamerika. Arbetarmakt deltog också med en avdelning kamrater.

Demonstrationen på 8 mars i Stockholm var en viktig symbolisk handling mot de attacker på kvinnors rättigheter som pågår just nu, eftersom den visade att vi är många som kommer att göra motstånd.

Redaktionen