Länge leve 8 mars!

För kvinnans frigörelse genom socialistisk revolution!