Minns Clara Zetkin på 8 mars

1910 lanserade Clara Zetkin den internationella dagen för arbetarkvinnorna – 8 mars. Zetkin (1857-1933) tillhörde under större delen av sitt liv den revolutionära vänsterrörelsen. Hon tillhörde den tyska socialdemokratins vänsterflygel. Tillsammans med Rosa Luxemburg och Karls Liebknecht bildade hon det marxistiska Spartacusförbundet och senare det tyska kommunistpartiet. I slutet av sitt liv kapitulerade hon för stalinismen. Men det är som revolutionär arbetar- och kvinnokämpe vi måste komma ihåg henne. 8 mars, den internationella socialistiska kvinnodagen, kommer alltid att vara förbundet med henne och den socialistiska arbetarrörelsen. Den dagen kommer aldrig att tillhöra liberalismen eller den borgerliga kvinnorörelsen.

Redaktionen