Bli medlem i eller organiserad sympatisör till Arbetarmakt!

Kapitalismen är ett irrationellt och odugligt system som leder till klimatkris, krig, hunger, misär, ofrihet och destruktiva motsättningar i samhället. Eftersom det inte finns några inneboende mekanismer i kapitalismen som räcker till för att reglera systemet måste det störtas genom en kommunistisk världsrevolution. Den tilltagande och alltmer alarmerande klimatkrisen kan tjäna som en hotfull påminnelse om vad som kommer att hända om vi misslyckas med denna uppgift.

En kommunistisk världsrevolution kommer inte att uppstå och segra av sig självt. Det krävs en förberedande revolutionär kamp här och nu för att styra utvecklingen bort från en situation där kapitalet och högerkrafterna är på offensiven, till en situation där massorna framgångsrikt börjar göra motstånd och uppror mot allt förtryck. Det i sin tur kräver ett marxistisk tänkande, socialistisk propaganda och agitation samt aktivism och organisering. Det krävs en kommunistisk och trotskistisk organisation som målmedvetet arbetar på att bygga det internationella kommunistiska parti som måste leda revolutionen.

En snabb blick på läget i Sverige och världen ger vid handen att det vänsterrevolutionära motangreppet inte kan vänta. Därför uppmanar vi dig som är socialist och vill bidra till kampen att gå med i Arbetarmakt.

Vi är en kämpande organisation och har alltid haft kontinuerlig aktivitet som medlemskrav. Vi deltar och har deltagit i alla stora områden och rörelser här i Sverige såsom fackligt arbete, antifascism, internationella solidaritet osv. Vi förväntar oss att våra medlemmar ska vara politiskt skolade, lojala och effektiva militanter.

Nu lanserar vi även offentligt möjligheten att bli organiserad sympatisör till oss och bidra på det sättet. Det finns givetvis alla möjliga skäl, både politiska och personliga, som kan hindra en person från fullskalig aktivism. Därför erbjuder vi möjligheten att bli organiserad sympatisör för den som i en eller annan utsträckning gillar det vi står för och gör, men som inte vill eller kan vara aktivist.

Som organiserad sympatisör finns alltså inga uttalade krav på att du måste ansluta dig till vårt fulla program och tradition. Du avgör själv på vilka grunder du sympatiserar med oss. Du är inte bunden av någon partidisciplin och behöver inte tillämpa en viss linje eller följa instruktioner. Ingen aktivitet förväntas, du kan vara helt passiv om du vill. Vi lägger heller inga aspekter på om du samtidigt är medlem i någon annan politisk organisation. Med det sagt tar vi naturligtvis gärna emot praktiska insatser från den som vill. Att vara organiserad sympatisör är alltså ett löst men tydligt uttalat sätt att bidra på sina egna villkor till Arbetarmakts verksamhet.

För att bli organiserad sympatisör krävs en årlig inbetalning av 100 kr. För det erhålles en prenumeration på vår tidning samt regelbunden information om vad vi tycker och gör. Du kommer till kontaktformuläret för att bli medlem eller organiserad sympatisör här. Du kan bli organiserad sympatisör direkt genom att omedelbart sätta in 100 kr på plusgirokonto 47 40 254-0 eller, via Swish: 123 16 13 769. Glöm inte att ange vad det gäller samt dina kontaktuppgifter.

Redaktionen