Tyskland: Er frihet är en lögn

Foto: Pixabay.com

Tal av en kamrat i Arbetarmakts systergrupp i Tyskland, Gruppe ArbeiterInnenmacht, vid en protest mot Alternativ för Tyskland (AfD) i Herrenberg (Baden-Württemberg).

Hallå kamrater,
som vi vet skjuter smittotalen under dessa dagar allt högre och säkert går en del människor och tänker på sin säkerhet. För att göra saken värre får nu omikronvågen till all olycka sällskap av en våg av förvirrade människor som kastar omkring sig ihåliga fraser om frihet. För dessa människor är vägran att bära munskydd och vägra vaccination frihetens sista tillflykt. De håller sig inte till smittskyddet och tror att det är en motståndshandling. AfD känner sig uppmanade att ge dessa underligheter en röst.

AfD kräver frihet för den egoistiska individen. Den verkliga ofriheten – lönearbetet, rasistiskt förtryck, förtryck av kvinnor eller hbtq-personer ­ försvarar de som naturlagar. Vi vill inte se detta reaktionära gäng längre!

Den gemensamma nämnaren för dessa så kallade flanörer är vetenskapsförnekelse och avvisande av skydd mot smittan. Ett asocialt, farligt och själviskt beteende håller på att bli en protestkultur med en rörelse av förment vältränade människor som tror att corona inte kan skada dem. Varifrån kommer denna absurda wannabeprotest?

Regeringarna har själva berett grogrunden för denna reaktionära rörelse med sin misslyckade pandemipolitik. Deras mål var aldrig att skydda liv och hälsa, utan att hålla den kapitalistiska vinstmaskinen i gång. Det anses vara en framgång att svårt sjuka patienter får intensivvård. Att de lider av en allvarlig sjukdom som kan förebyggas bokförs som oundviklig skada för att den kapitalistiska ekonomin ska kunna fortsätta. Detta är omänsklig politik i kapitalets intresse!

I somras tillkännagavs slutet på pandemin och därför gjordes inga förberedelser för den fjärde vågen. Under tiden är det faktiska målet för den federala regeringen att infektera hela befolkningen. Karl Lauterbach, vår ack så stora hälsominister, för vilken ett hälso- och sjukvårdssystem inriktat på vinstgenerering alltid har varit viktigare än människoliv och som spelat en nyckelroll i att driva på införandet av ”rådgivare” till dåvarande hälsominister Ulla Schmidt, räknar själv med flera hundra tusen nya infektioner per dag och framför det som om det vore väderprognosen!

Regeringen försöker dölja smittspridningspolitiken och presenterar den som förenlig med vetenskapen. Självklart är den inte det. Experter varnar för att utsätta ovaccinerade personer i alla åldrar för en infektion med omikronvarianten. De som har vaccinerats två gånger riskerar också att drabbas av sjukdom. Så länge som hälften av befolkningen inte har fått en tredje vaccination och så många som 3 miljoner (!) över 60 år är ovaccinerade, är det cyniskt att låta pandemin fortgå. Denna politik riskerar tusentals dödsfall och långtidscovid för miljoner, och gör uppkomsten av nya virusvarianter sannolikt.

Det finns ett alternativ: Ett konsekvent smittskydd som inte tar hänsyn till vinstintressen, avbrytande av verksamhet med hög smittorisk, systematiskt genomförande av kontroll och förbättring av åtgärder i alla företag, skolor och universitet. Vi måste kämpa för solidaritet i hanteringen av pandemin – mot regeringen och kapitalet!

Politikerna har systematiskt tonat ner den fara som corona utgör och har överlåtit ansvaret för hälsoskyddet till individen. Högern tänker igenom denna politik till slutet och kombinerar den med konspirationsteorier och förnekande av vetenskapen. Vi kan inte besegra denna tro på konspirationer med upplysning. Vi måste ta ifrån högern gatorna!

Men vi måste också motverka dem med ett progressivt svar på pandemin och krisen, så att det blir tydligt hur systemkompatibel deras löjliga protest faktiskt är! Det betyder att vi måste kombinera kampen mot högern med solidariska åtgärder mot pandemin, mot uppsägningar och stängningar av sjukhus, för mer personal på klinikerna, för högre löner till alla anställda!

Det är också absolut nödvändigt att förespråka frisläppandet av vaccinpatent över hela världen, så att de kan produceras och distribueras globalt. Särskilt i de halvkoloniala länderna, som är formellt oberoende men ekonomiskt beroende av imperialistiska centra som Tyskland, är det av enorm betydelse att befolkningen har tillgång till gratis vaccinationer, eftersom man då kan begränsa ytterligare mutationer av viruset och då inte ytterligare leda till ödesdigra varianter, vars konsekvenser inte kan bedömas.

Endast mobiliseringen av den organiserade arbetarklassen, som kämpar för en rationell lösning på pandemin, hjälper mot högerspöken – dvs. med antikapitalistisk politik mot den kapitalistiska krisen och pandemipolitikens överdrifter!

Låt oss gemensamt föra kampen mot AfD och pandemin i denna anda!