Avrättningen är nära: Frige Ahmadreza Djalali!

Kampen för frigivandet av Ahmadreza Djalali, dömd till döden i Iran, fortsätter. 2016 var Djalali, som vanligen bor i Sverige med fru och två barn, i Iran för att organisera konferenser i katastrofmedicin, något han är specialist i. Istället för att kunna bidra till utvecklingen av katastrofmedicin blev han gripen och på falska grunder anklagad för spioneri och dömd till döden. Istället för att bidra med sin expertis exempelvis under covidpandemin har Djalali alltså fått sitta och vänta på att avrättas sedan dess.

Det nya som har hänt är att Irans nyhetsbyrå ISNA har meddelat avrättningen av Djalali ska verkställas senast 21 maj i år.

Ett stort antal Nobelpristagare och internationella organisationer har krävt hans frisläppande, ett av de senaste uttalandena är från Sveriges Läkarförbund och World Medical Association. Även den svenska regeringen har nu genom utrikesminister Ann Linde krävt Djalalis frisläppande (åtminstone på Twitter) – efter att i flera år ha nöjt sig med att vädja till Iran om att inte verkställa avrättningen, och vägra kräva att han sätts på fri fot, trots att Djalali är svensk medborgare. Nu har ju den svenska regeringens tradition av tyst diplomati sällan varit mycket till hjälp för någon som sitter fängslad, men kampen fortsätter genom andra kanaler. Demonstrationer för Djalalis frisläppande har hållits i flera länder, exempelvis hölls en i Stockholm 14 maj.

Det här är bara en av många anledningar till att Irans blodiga diktatur måste störtas. Protesterna i landet 2019-20 var de hittills allvarligaste, då arbetarklassen och de fattiga hade en mera framträdande roll än vid tidigare massprotester, och parollerna och handlingarna var radikalare. Det räckte inte den gången, men så länge diktaturen inte kan lösa landets problem – något den inte kan göra – kommer missnöjet att fortsätta gro, och explosionerna av missnöje att återkomma. Den blodiga, islamistiska diktaturen har suttit vid makten i över 40 år. Det är hög tid att den faller. Vi skulle behöva en kraftfull internationell kampanj för Djalalis frisläppande, en kampanj som också visade sitt stöd till de som kämpar mot Irans diktatur!

Jens-Hugo Nyberg

Även om namninsamlingar inte är den mest kraftfulla metoden kan ni skriva på här för Djalalis frisläppande.