Kampen mot Nato: Tre frågor

Våra kamrater i Gruppe ArbeiterInnenmacht (GAM), tysk sektion av Förbundet för Femte Internationalen, hörde av sig med tre frågor om Sveriges och Finlands stundande inträde i Nato, och om den fortsatta kampen mot militarism och imperialism. Resultatet blev en intervju, som inom kort publiceras i våra tyska kamraters tidning, Neue Internationale, men som redan nu finns att läsa på engelska på Förbundet för Femte Internationalens hemsida: As Sweden and Finland join NATO: The end of Nordic ”neutrality”?

For Arbetarmakt, there is no need to choose between rearmament for NATO or for Swedish “neutral” imperialism. We proudly stand on the socialist tradition of Liebknecht’s “not a man, not a penny for this system”. Even as the NATO application has been submitted, the matter is far from over. As internationalists, we will do our part to raise the question of opposition to all imperialist blocs – into the election period and beyond that.

Redaktionen