Affischering för bostad åt alla

 

Foto: Arbetarmakt

Ett av de områden i Sverige där högerpolitikens och kapitalismens återvändsgränd är som mest kännbar är bostadssituationen. Ju mer bostaden har förvandlats från att vara en social rättighet för befolkningen till att bli en åtråvärd vara för några få att slå mynt av på en marknad, ju svårare har det blivit för många att få ett vettigt boende. Det hela handlar om så mycket mer än de förhatliga marknadshyrorna; trångboddhet, bostadsbrist, orimliga hyror, undermåligt underhåll, utförsäljning av allmännyttan och så vidare.

Det krävs en radikal kämpande massrörelse i Sverige som på allvar lyfter bostadsfrågan.

Arbetarmakt deltar aktivt i bostadsrörelsen i Sverige. Nyligen genomförde vi en ny aktion i södra Stockholm i form av en liten affischeringsturné. Vi åkte till ett antal tunnelbanestationer på den så kallade röda linjen, som slutar i Norsborg och bland annat går förbi Skärholmen, där vi satte upp vår nya affisch. I den slår vi fast det som egentligen borde vara en total självklarhet: Bostad åt alla! Vi klargör också att det krävs en brytning med marknadsfundamentalismen för att kunna nå målet bostad åt alla: Förstatliga fastighetsjättarna! Fåtalets kortsiktiga vinstintressen är ett direkt hot mot möjligheten att bo till normala kostnader. Ska vi lösa boendefrågan måste vi få bort det bostadskapital som tjänar på en usel bostadssituation. I slutändan måste hela kapitalismen bort.

Vi åkte till stationerna Norsborg, Hallunda, Alby och Fittja som pryddes med budskapet om en socialistisk linje i bostadspolitiken. Allt förflöt utan incidenter. Annars har polisen en irriterande ovan att lägga sig i så fort makthavarna ska kritiseras men de höll sig på sin kant den här gången.

Redaktionen