Planerna på statskupp i Tyskland: skriften på väggen

Följande är en översatt artikel från vår tyska sektion Gruppe Arbeitermacht om kuppförsöket i Tyskland.

Den 7 december mobiliserade den federala åklagarmyndigheten i Tyskland 3 000 poliser och specialstyrkor för den största operationen mot terrorism i förbundsrepublikens historia. I en samordnad aktion genomsöktes 150 objekt och material och hela vapenlager beslagtogs. Minst 50 personer som tillhör Patriotiska Unionen eller som är associerade med den anklagas för att ha bildat en terroristorganisation. Omkring 25 arresteringsorder utfärdades. Nitton har suttit häktade sedan dess, och fler kommer sannolikt att följa efter.

Det uttalade målet för den olycksbådande gruppen av konspiratörer från Riksmedborgarnas miljö är välkänt: störtandet av regeringen och inrättandet av en ’interimsregering’ för att återställa det tyska riket till gränserna 1871. Det råder ingen tvekan om Patriotiska Unionens mordiska avsikter, även om nätverket kring Heinrich Prins Reuss, som kommer från en adelsfamilj i Thüringen och var känd som Heinrich XIII, skulle ha utsetts till kung av Tyskland efter det framgångsrika maktövertagandet, har något ofrivilligt löjeväckande över sig.

Irrationalism är inte ofarlig
Detta bör dock inte vara en anledning att säga att allt är över eller att tona ner det. Ser man till högerputschisters och konspiratörers uttalanden och ideologi, innehåller de alltid gott om obskurantism, galenskap, vanföreställningar och irrationella inslag. Gruppen kring Henrik XIII är inget undantag. Deras ”världsbild”, deras sinnestillstånd påminner om många av de som stormade den amerikanska kongressen den 6 januari 2021. Konspirationsteorier som de från QAnon inspirerade också ett antal medlemmar i den blivande regentens ”skuggkabinett”.

Det är inget slumpmässigt i det. Hela ideologin hos sådana konspiratörer representerar en vild blandning av reaktionära, folkliga (völkisch), anti-semitiska ideologier, och de tillgriper mystik och esoterika, kombinerat med överdrivna vanföreställningar om det förmodade hotet och den egna nationens och ”rasens” överlägsenhet. Det som gör dem så farliga är deras vilja att vidta våldsamma åtgärder för den reaktionära saken, eftersom det är det enda sättet som ”deras” nation kan räddas från de ”mörka” makternas styre.

Särskilt de mer kända ledargestalterna inom Patriotiska Unionen, som kommer från det borgerliga samhällets förmenta elit, var inte bara inspirerade av QAnon-nätverket. De var inte bara anhängare av den så kallade Reichsbürger- och Selbstverwalterrörelsens ideologi, enligt vilken Förbundsrepubliken faktiskt inte existerar, utan bara representerar ett ”företag” under de allierades och / eller ”världsjudendomens” överhöghet.

Liksom adelsmannen Heinrich Reuss var de inte bara godsägare och fastighetsmäklare, om än bara måttligt framgångsrika, utan även aktiva intellektuella mordbrännare. I åratal har han spridit sagan om att första världskriget var resultatet av en konspiration från frimurarna och judarna och att monarkin därför fortfarande existerar.

Den tidigare AfD-riksdagsledamoten och domaren Birgit Malsack-Winkemann, som planerades bli inrikesminister, har agiterat mot migranter och flyktingar i åratal och har ytterligare radikaliserat sig med de så kallade lateraltänkarna och reaktionära vaccinationsmotståndare.

Reuss och Malsack-Winkemann är exempel på en del av Patriotiska Unionen. De kommer från de så kallade utbildade skikten i Tyskland, från en ”elit” som ser existensen av ”sin” stat hotad i en sådan utsträckning att de konspirerar mot regeringen och statliga institutioner, och utformar kuppen som patriotiskt ”självförsvar”.

Den andra stora delen av konspirationen består av tidigare officerare i Bundeswehr, särskilt från specialenheter som KSK, samt några från DDR:s NVA, dvs personer från den tyska imperialismens officerskår, vars patriotiska dygder ”hotas” av ”liberala” politiker och ”kvinnliga” fosterlandsförrädare.

Det är fortfarande oklart hur långt planerna på en väpnad kupp egentligen hade kommit. Det råder dock ingen tvekan om att förberedelserna för ”maktövertagandet” hade gått bortom stadiet med allmänna avsiktsförklaringar och önsketänkande. Kretsen hade utsett ett ledande ”råd”, ett ”skuggkabinett” inklusive regent och framtida ministrar samt de ansvariga för att upprätta egna väpnade enheter. Även om konspirationen aldrig hade några utsikter att ta över makten, så innehöll den tydligen planer på att kidnappa hälsominister Lauterbach och ”neutralisera”, dvs mörda hans personliga säkerhetsvakt. I och med den ”patriotiska unionen” uppstod en högerorienterad terroristkonspiration, något som inte funnits i denna form i Tyskland på decennier. Bara detta visar på en massiv radikaliseringsprocess som går långt utöver denna grupp.

Bottensats
De kan som individer framstå som obskyra figurer, men de representerar ett mycket bredare skikt i den lägre medelklassen och borgerligheten som står främmande inför det politiska systemet. De ekonomiska, sociala och politiska kriserna sedan 2008 har undergrävt deras ställning i samhället. Emellertid förstås denna utveckling subjektivt som främmande makters arbete – som en konspiration som leder till ”befolkningsutbyte” genom migranterna, att Tyskland ”förblöder” genom euron och EU, ”vaccination” i syfte att sterilisera vita, att landet underkuvas av USA och en ”judisk världskonspiration” som använder sig av genusgalenskap, feminism, anti-rasism, kosmopolitism, med mera.

Den reaktionära villfarelsen, inklusive en stor del av anti-semitismen, har på senare år gripit breda delar av befolkningen – i princip sedan början av högerskiftet och spridningen av rasismen mot flyktingar. Framväxten av AfD, den reaktionära rörelsen av laterala tänkare, den tyska varianten av motstånd mot vaccination, har förberett den sociala marken för grupper som Patriotiska Unionen och andra former av högerextrem, våldsam terrorism och militanta konspirationstrupper.

De bygger på olika högermiljöer och rörelser som vaccin-motstånd, AfD, eller i de mest extrema fallen militanta nazistiska organisationer. Patriotiska Unionen själv stod i nära kontakt med de så kallade Reichsmedborgarna, som fick fler medlemmar under pandemin och enligt byrån för skydd av konstitutionen nu ska ha vuxit till 21 000.De rör sig mellan obskurantism och terrorism. Självutnämnda, hänsynslösa ledare förklarar att deras hus och lusthus är ”oberoende stater” eller till och med furstendömen. En del av riksmedborgarna skulle vilja återupprätta monarkin, andra drömmer om esoteriskt-germanska landsbygdskommuner som vegeterar som självförsörjande, medan andra är en del av den nazistiska scenen eller är nära förbundna med den. Gemensamt för denna scen är att den fortsätter att radikalisera sig – oavsett om det är i alltmer extrema konspirationsteorier, folkliga [völkisch]-esoteriska ideologier eller direkt med fascism.

Begreppet scen får inte förstås som en isolerad, perifer grupp. Särskilt under pandemin har irrationalism och småborgerlig radikalisering ökat markant och även gripit delar av arbetarklassen. Framför allt kommer de dock till uttryck bland medelklassen och småbourgeoisien – och inte minst i den ”demokratiska” statsapparaten. Det är ingen slump att fler poliser röstar på AfD än genomsnittet i befolkningen. Det är ingen slump att högeraktiviteter ökar i Bundeswehr, trots dess ständiga försäkran att vara en demokratisk-humanitär kraft. Högerorienterade chattgrupper avslöjas regelbundet av de väpnade styrkorna. Men dessa skandaler representerar bara toppen av isberget. Under krisens gång, men också genom den faktiska omvandlingen av armén till ökad, om än humanitär, imperialistisk intervention, tenderar officerskåren, yrkessoldaterna och poliserna att i större utsträckning stå till höger. Den yrkessoldat som rekryteras för att försvara ”våra” värderingar, dvs ”våra” vinster och geostrategiska mål vid Natos gränser, i Mali eller på Afrikas horn, måste först vara en ”patriot”, redo att dö för tysk imperialism om nödvändigt, men helst för att döda.

Hyckleri
Det är en del av det vanliga hyckleriet och dubbelmoralen hos de borgerligt-demokratiska partierna, särskilt de Gröna och det reformistiska SPD, att de inte vill se att den kapitalistiska krisen och deras kapitalistiska, konformistiska politik skapar en grogrund ur vilken högerpopulism, konspirationsgrupper och i slutändan även fascism blomstrar. De vill inte inse att det inte är demokratiskt hyckleri utan förbundsrepublikens imperialistiska kurs som formar och utbildar just de personer i säkerhetsapparaten som är särskilt mottagliga för högerextrema och extrema imperialistiska ideologier.

Patriotiska Unionen får därför inte på något sätt bagatelliseras som en löjlig grupp. Snarare är det en varningsskrift på väggen, ett förebud, en varning för vad som kan komma. Men till skillnad från i den bibliska berättelsen är detta varningstecken inte av övernaturligt ursprung utan snarare resultatet av mänskligt handlande, närmare bestämt mänskligt handlande som har försummats.

Att högerextremism och irrationalism kan slå så djupa rötter i det här samhället, att en högerextrem terroristgrupp kan bli förebudet för en mycket farligare högerrörelse, beror också på arbetarrörelsens misslyckande, närmare bestämt dess ledarskap i krisen, under pandemin och förstås när det gäller kriget.

Det är inte åberopandet av den borgerliga demokratin – och absolut inte av polisen eller åklagarmyndigheten – som kommer att hjälpa oss i kampen mot högerfaran. Snarare är det nödvändigt för vänstern, fackföreningarna, alla partier i arbetarrörelsen att bryta med denna politik för att underordna sig kapitalet och tillsammans ta upp kampen mot kris, miljöförstöring och krig för att beröva högern dess sociala grogrund.

Martin Suchanek, Infomail 1206, 9 december 2022