Marcus Vickers

Vi har nåtts av det mycket sorgliga beskedet om vår kamrat Marcus Vickers bortgång, efter en längre tids sjukdom i cancer. Marcus var en av grundarna till Workers Power USA (WPUS) och var i drygt 15 år en ihärdig aktivist för Förbundet. Marcus var en stridbar arbetare och musiker i Nashville i Tennessee och var aktiv i stadens fackliga råd och i Democratic Socialists of America. Som ledande medlem i WPUS skrev han ofta för sektionens hemsida och för Förbundets centrala hemsida, under författarnamnet Marcus Otono.

Marcus var en nyckelperson i den amerikanska sektionens onlinemöten. På dessa möten var Marcus alltid taktfull och uppmuntrande gentemot yngre kamrater, allt för att underlätta deras deltagande i mötet. Även när han hade en avvikande uppfattning i taktiska frågor genomförde han alltid, på ett exemplariskt vis, de demokratiskt fattade besluten.

För Marcus satt internationalismen, antirasismen och antisexismen i ryggmärgen. Under sina sista levnadsår gjorde han viktiga insatser i skrivandet av Förbundets handlingsprogram för USA, ett program som kommer att publiceras inom kort, tillägnat hans minne.

Våra tankar är med Marcus familj och vänner, och med hans kamrater i WPUS, som kommer att sakna hans insatser, hans optimism och hans humor. Farväl, käre kamrat – ditt minne lever i alla som arbetade sida vid sida med dig, och i de idéer och de arbete du bidrog med i partibygget och för arbetarrörelsen.

Internationella sekretariatet
Förbundet för Femte Internationalen
18 januari 2023