Stoppa pendeltågskaoset

Kom med i kampanjen för att kämpa mot
konsekvenserna av en sönderprivatiserad kollektivtrafik

Vill du att tågvärdarna ska återinföras på pendeltågen? Vill du ha bort de privata bolagen ur kollektivtrafiken? Tycker du också att det är orimligt att vi resenärer förväntas betala för en kollektivtrafik som inte alls fungerar? Gå med i kampanjen Stoppa pendeltågskaoset, som startats av organisationen Arbetarmakt.

Skriv under vår namninsamling på MittSkifte (skanna QR-koden ovan)! Vi genomför kampanjaktiviteter i Stockholm under hösten, med målet att överlämna namninsamlingen till regionstyrelsen vid en protestmanifestation. Du behövs i kampanjen – kontakta oss via vårt kontaktformulär, eller skriv till pendeltagskaoset@arbetarmakt.com.

Läs alla artiklar och kampanjupddateringar här. A presentation of the campaign in English is available here.


Stoppa pendeltågskaoset

Bor du i Stockholm och brukar åka pendeltåg? Då vet du hur svårt det är att komma i tid till arbete, skola och annat viktigt i livet eftersom pendeltågstrafiken går från det ena haveriet till det andra. Är du trött på elfel, signalfel, vagnfel och de problem som detta för med sig för oss trafikanter? Vi är skattebetalare och vi behöver en fungerande kollektivtrafik, och har rätt till det. Men i dag är situationen inom pendeltågstrafiken under all kritik.

Något måste göras åt detta, och eftersom makthavarna uppenbarligen inte tänker lösa situationen behövs det lite organiserad övertalning för att ansvariga politiker och byråkrater ska ta sig i kragen och börja sköta sitt jobb, nämligen se till att pendeltågen åker som de ska.

Pendeltågsförarna visade vägen under våren 2023 genom sin vilda strejk till försvar för tågvärdarna. Det är den vägen vi måste gå – de folkliga protesternas väg. Från historien i Sverige och ute i världen vet vi att det lönar sig att säga ifrån och det är det vi måste göra nu.

Vad som verkligen behövs är en stor folklig rörelse med stora massdemonstrationer, fler vilda strejker, kampanjer på sociala medier och andra former av missnöjesyttringar som får makthavarna att svettas. Privatiseringstyranniet måste utmanas. Vi vill ha tillbaka en fungerande kollektivtrafik.

Den stora proteströrelse som är nödvändig kan vara svår att trolla fram genom att knäppa med fingrarna, men vi kan ta de första stegen. Arbetarmakt kommer att göra det nu, under hösten 2023. Vi kommer att genomföra olika aktiviteter för att informera om orsakerna till den eländiga situationen för pendeltågstrafiken. Vi kommer att uppmana till protester och vi kommer att organisera egna i den omfattning som är realistisk för tillfället. Vi uppmanar alla som är trötta på pendeltågskaoset att ansluta sig till våra kampanjaktiviteter.

Orsakerna till den bedrövliga situationen inom pendeltågstrafiken (och faktiskt inom tågtrafiken överlag i Sverige) är ingen hemlighet. De står att finna i privatiseringen av järnvägarna under 2000-talet. Vi skriver mer om detta i en separat artikel. Där finns även länkar till utförliga rapporter som beskriver hur det gick till när vår kollektivtrafik saboterades till att bli ett elakt skämt för att några storbolag skulle få tälja guld.

En kampanj mot pendeltågskaoset kan därför inte bara kräva att tågtrafiken ska börja fungera normalt, den måste också rikta in sig på orsakerna bakom kaoset. Vi säger därför:

  • Stoppa pendeltågskaoset
  • Säkerhet före vinster – återinför tågvärdarna
  • Sparka ut de privata företagen från kollektivtrafiken
  • Klimatkrisen förvärras – inför avgiftsfri kollektivtrafik

Vi kommer i första hand att arbeta med flygbladsutdelningar, affischer, banderolluppsättningar och sociala medier. Om det är möjligt borde även en uppvaktning eller demonstration utanför regionstyret organiseras.

Civil olydnad har ofta varit en naturlig del av stora folkliga proteströrelser. Om det utvecklas en rörelse i Stockholm och Sverige för att bryta privatiseringstyranniet över kollektivtrafiken skulle en legitim kampform vara massiva aktioner för att inte betala biljetten, så länge regionen och deras eländiga privata entreprenörer inte kan sköta sitt jobb. Detta vore inte samma sak som individuell plankning, eftersom det skulle ske för ett uttalat politiskt syfte – ställ pendeltågstrafiken under samhällets kontroll och se till att den fungerar – och det skulle organiseras som kollektiva manifestationer.

Svaret på privatiseringarna och ett samhälle som alltmer faller sönder heter organisering och motstånd. Anslut dig till vår kampanj för att stoppa pendeltågskaoset!

För att delta i kampanjen eller få mer information, kontakta oss genom vårt kontaktformulär eller skriv till pendeltagskaoset@arbetarmakt.com.

Arbetarmakt

Stoppa pendeltågskaoset


En kampanj i Stockholm som drivs av Arbetarmakt. Vi säger:

  • Stoppa pendeltågskaoset
  • Säkerhet före vinster – återinför tågvärdarna
  • Sparka ut de privata företagen från kollektivtrafiken
  • Klimatkrisen förvärras – inför avgiftsfri kollektivtrafik

För mer information, läs vår artikel Stoppa pendeltågskaoset. Delta i kampanjen! Skriv under vår namninsamling på MittSkifte och följ alla kampanjuppdateringar här.

Frågor, åsikter? Vill du stötta kampanjen eller hänga med på nästa aktivitet? Kontakta oss via vårt kontaktformulär, skriv till pendeltagskaoset@arbetarmakt.com eller gå med i kampanjens Facebook-grupp här.