Strejken på Tesla: organisera för seger och makten över fackföreningarna!

LO-förbunden har i flera årtionden varit ovilliga att utlysa strejker och andra konfliktåtgärder. De har pressats till det ibland, men då oftast gjort det halvhjärtat och gått med på uppgörelser som har varit långt sämre än vad deras medlemmar hade hoppats på. Arbetarrörelsens ledningars ovilja att ta strid har varit en avgörande anledning till att vi har backat steg för steg och att politiken har vridits allt mera åt höger. Sverige är numera ett väldigt bra land att vara rik i, på grund av att de specifika skatterna för förmögna har avskaffats, och vi har sett marknadsanpassningar över hela linjen. För oss andra ökar stressen och minskar tryggheten.

Nu mobiliserar dock LO-förbunden stort. 27 oktober 2023 tog IF Metall ut sina medlemmar på Teslas svenska reparations- och försäljningsbolag, TM Sweden AB, i strejk. IF Metall-medlemmar på ytterligare elva bilreparatörsföretag togs dessutom ut i en blockad av hantering av Tesla-fordon. Detta efter att Tesla, efter order från huvudkontoret, vägrat att gå med på kollektivavtal.

Därefter följde en rad sympatiåtgärder. Under november satte Transport all lastning och lossning av Teslabilar i Sveriges hamnar i blockad, liksom avfallshantering på Teslas verkstäder. Samtidigt lade Fastighetsanställdas förbund blockad mot allt arbete – som städning – på Teslas verkstäder, och Elektrikerförbundet stoppade alla reparationer och service av Teslas laddstationer och verkstäder. Seko har stoppat all utdelning av post, Målarförbundet gör inga lackeringsarbeten på Teslabilar, Byggnads gör inga reparationer eller underhåll av Teslas verkstäder, och till och med Musikerförbundet gör sitt.

Med andra ord en mobilisering av LO-förbunden som inte har setts sedan strejken på och blockaden mot Toys R Us 1995, där Handels efter en tre månaders lång strejk, uppbackade av både LO- och TCO-förbund tvingade företaget att backa och skriva på ett kollektivavtal.

Liksom vid den strejken handlar konflikten i grunden om LO-förbundens (Handels respektive IF Metalls) rätt att teckna kollektivavtal, en roll Tesla inte är villig att ge dem. En viktig skillnad mot Toys R U-strejken är dock att Handels hade en högre anslutningsgrad och fick med sig fler Toys R Us-anställda som strejkande, strejkvakter och i solidaritetskampanjen -i den här strejken har IF Metalls ledning, snarare än fackets medlemmar, tydligt den ledande rollen. IF Metall har inte gått ut med några siffror på hur många av de ca 130 verkstadsarbetarna som strejkar, men enligt nya siffror från Medlingsinstitutet rör det sig bara om omkring en tredjedel. Att inte alla medlemmar har strejkat visade sig genom att flera personer uteslöts ur IF Metall för strejkbryteri i december.

Med andra ord är kanske en facklig blockad, eller en strejk påförd uppifrån, en mer korrekt beskrivning av det som nu sker på Tesla. Fortfarande värd vårt stöd – arbetarklassen i allmänhet och den fackliga byråkratin delar intresset av att företag fortsätter att teckna kollektivavtal och att de som vägrar bestraffas och betvingas, men det av delvis olika skäl. Orsaken till att även de i toppen visar stridsvilja är givetvis att de byråkrater som styr LO-förbunden nu faktiskt känner sig hotade. De är villiga att vika ned sig i många situationer. Deras positioner och absurt höga löner har i allmänhet inte lidit av att de gör dåligt i från sig, och sviker sina medlemmars förhoppningar. Nu, när Tesla vägrar att skriva på kollektivavtal, är dock även deras gräns nådd. Om vägran att sluta kollektivavtal sprider sig är de fackliga organisationernas, och därmed även de fackliga byråkraternas, ställning allvarligt hotad. Därför sätter de ner foten nu.

Möjligen på grund av strejkens begränsning på TM Sweden har Tesla kunnat hålla igång sin verksamhet på en någorlunda nivå. De flesta företag skulle sannolikt ha gett med sig snabbt, eller helt enkelt lagt ner sina Sverigeplaner. Nu är det ju emellertid Tesla det handlar om, med världens rikaste man, Elon Musk, i sadeln. Om han är motiverad har han ha råd att köra på länge. Kostnaderna för de inblandade LO-förbunden är också begränsade, och de kommer att ha råd med en lång konflikt. Det är ganska få arbetare som behöver strejkkassa. Det finns inget som tyder på att arbetsköparsidan kommer att gå till stort motanfall med sympatilockouter för att sprida konflikten till många fler. Klart är dock att högern och arbetsköparna är upprörda över det som sker. De avskyr givetvis att även fackföreningar med kollektivavtal och därmed fredsplikt kan tas ut i sympatistrejker. Om de själva skulle ta till sympatilockouter – som de faktiskt var pigga på en gång i tiden – skulle detta snarast uppmuntra fackföreningar att lättare ta till det nästa gång.

Däremot har vi sett attacker mot rätten till sympatiåtgärder. Stefan Koskinen, arbetsmarknadspolitisk chef på Almega, gick exempelvis snabbt ut och förklarade att detta att även företag med kollektivavtal kan drabbas, i och med sympatistrejker, är ett hot mot den svenska modellen. Rent nonsens förstås, men en talande avsiktsdeklaration från arbetsköparsidan. Däremot har högern ännu inte gjort det här till någon stor stridsfråga. En klar majoritet av riksdagens ledamöter tillhör dock partier – Tidölaget samt C – som antingen har motionerat om eller har i sina partiprogram att de vill inskränka rätten till sympatiåtgärder, så ytterligare angrepp framöver är att vänta. Samtidigt är det här en fråga där S kanske inte kommer att vilja vika ned sig så lätt. Det är möjligt att högern kommer att dra sig lite för en stor strid på området, men i vilket fall är det ett hot vi måste vara beredda på att slå tillbaka.

Stödet för strejken från allmänhetens sida är högt, och ännu högre bland fackföreningsmedlemmar.

Från Teslas sida skulle ett nederlag innebära en uppmuntran för kampen för kollektivavtal på hemmaplan, i USA. Där avblåste under senhösten United Auto Workers, UAW, en 46 dagars lång strejk efter att Ford, Stellantis och General Motors backade. Musk vill inte gärna ge bilarbetarna ännu mera vind i seglen, men samtidigt kommer det att vara svårt att i längden driva någon verksamhet här när hela LO sätter ned foten. Kanske kan han överväga en lösning liknande den Amazon har i Sverige. Verksamheten är utlagd på underleverantörer som har kollektivavtal. Det vore förvisso ännu svårare för Musk att, likt Amazons Jeff Bezos, låtsas att inte är Tesla, utan bara en underleverantör, som har kollektivavtal när det så tydligt skedde efter en förlust mot den svenska fackföreningsrörelsen. Men det kanske är en möjlighet?

Organisera de fackliga gräsrötterna
Vi ska inte spekulera vidare om det. Det viktiga är att konstatera att det här är en strid som arbetarrörelsen måste vinna. Om ett företag tillåts vägra kollektivavtal kommer flera att följa efter. Den här gången verkar ju förbundsledningarna vara inställda på samma sak. Även om de denna gång verkar motiverade vet vi hur många dåliga avtal de har gått med på. Med en passiv medlemsbas kommer de dåliga avtalen att fortsätta komma.

IF Metall-medlemmar på Tesla, och andra fackliga gräsrötter, har därför ett intresse av att mer aktivt bredda och förankra strejken för att den ska bli framgångsrik. Arbetare på TM Sweden och andra verkstadsföretag måste övertygas om nyttan med kollektivavtal, inte på en abstrakt utan en på konkret nivå. Ett sätt att göra det är att ta upp breda diskussioner om vilka villkor de behöver, vilka ersättningsnivåer, pensioner, förmåner, osv. Vi vet alla att Elon Musk, en av världens rikaste personer, har råd. Strejkkommittér borde bildas på alla påverkade verkstäder som kan ta upp sådana diskussioner. Kommittéerna skulle också kunna diskutera hur strejken kan spridas till platser där inte alla i personalen strejkar, genom flygande strejkvakter som besöker andra verkstäder och anordnar möten för arbetarna där. Sådant kan inte överlåtas till förbundsledningens betalda tjänstemän.

En seger mot Tesla kommer inte i sig själv att bryta fackföreningsrörelsens kräftgång. För att slå tillbaka den dominerande högerpolitiken behöver vi kampvilliga och offensiva fackföreningar, där politiska strejker är ett viktigt vapen. För att kunna uppnå detta behöver vi organisera en gräsrotsrörelse i facken, med syftet att ersätta de överbetalda kampovilliga byråkraterna med verkliga representanter för medlemmarnas intressen – representanter som åtar sig jobbet för en normal arbetarlön, sitter kvar så länge de har medlemmarnas förtroende och inte tvekar att ta till strid för deras intressen. Alla radikala medlemmar i de berörda facken, alla som är trötta på dåliga avtal, att arbetarrörelsen ständigt pressas tillbaka, på sossarnas högerpolitik och på högervridningen av hela samhället: nu är den bästa tiden att organisera sig! Sätt press på ledningarna för att de inte ska backa ett enda steg mot Tesla, och fortsätt sedan för att ersätta dem med nya som är beslutna att slå tillbaka allt vad högerpolitik heter!

Jens-Hugo Nyberg

Foto på förstasidan: Steve Jurvetson from Los Altos, USA, Tesla Tour (3025958189), (beskuren) CC BY 2.0