Pendlarnätverket: Allt stöd till lokförarna

Pendlarnätverket består av sju grupper/kampanjer, där resenärer och arbetare i kollektivtrafiken finns representerade. Bild: Pendlarnätverket

Vi publicerar här ett uttalande som antagits av det nystartade Pendlarnätverket, och som först publicerades av nätverkets medlemsorganisationer, där kampanjen Stoppa pendeltågskaoset är en, i onsdags. Uttalandet har även lästs upp för trafikregionråd Anton Fendert, som än så länge står på sig i beslutet om att avveckla tågvärdarna, de katastrofala konsekvenserna till trots.

Redaktionen


Allt vårt stöd till lokförarna! Återinför tågvärdarna!

Beslutsfattare och ansvariga utförare – det är nu hög tid för er att hörsamma oss, pendeltågstrafikens anställda och resenärer. För oss är det tydligt att avvecklingen av tågvärdarna varit en negativ förändring.

  • Utan tågvärd har säkerheten och tryggheten på tågen försämrats. Den som kör tåget kan inte ingripa vid fara, hot eller andra problem som uppstår.
  • Lokförarna har tvingats till ensamarbete, vilket inneburit ökad stress, ökad arbetsbelastning och förslitningsskador för många. Flera är också sjukskrivna.
  • Resevillkoren har särskilt försämrats för resenärer med funktionsnedsättning i behov av personlig rampservice eller ledsagning. Kollektivtrafiken har gjorts mindre tillgänglig.

Detta är inte hållbart! Tågvärdens viktiga arbete kan inte ersättas med kameror. Det behövs en tågvärd på plats. Vi kräver en kollektivtrafik som sätter säkerheten först och görs tillgänglig för alla, och som utgår från det allmänna bästa för resenärer och anställda. Vi säger:

Lyssna på lokförarna! Återinför tågvärdarna på pendeltågen!

Pendlarnätverket
För bättre Uppsalapendling ✦ Föreningen Gnestapendeln ✦ Pendeltågsupproret ✦ Stoppa pendeltågskaoset ✦ Stoppa Tågkaoset – Uppsala Tierp Gävle ✦ Vi som har fått nog av SL:s vanskötsel av kollektivtrafiken ✦ Rör inte min tågvärd

Stoppa pendeltågskaoset


En kampanj i Stockholm som drivs av Arbetarmakt. Vi säger:

  • Stoppa pendeltågskaoset
  • Säkerhet före vinster – återinför tågvärdarna
  • Sparka ut de privata företagen från kollektivtrafiken
  • Klimatkrisen förvärras – inför avgiftsfri kollektivtrafik

För mer information, läs vår artikel Stoppa pendeltågskaoset. Delta i kampanjen! Skriv under vår namninsamling på MittSkifte och följ alla kampanjuppdateringar här.

Frågor, åsikter? Vill du stötta kampanjen eller hänga med på nästa aktivitet? Kontakta oss via vårt kontaktformulär, skriv till pendeltagskaoset@arbetarmakt.com eller gå med i kampanjens Facebook-grupp här.