Stoppa pendeltågskaoset genomförde stödaktion: Återinför tågvärdarna

Utanför trafikförvaltningen. Foto: Arbetarmakt

På alla hjärtans dag, den 14 februari, skulle muntlig förhandling hållas i Arbetsdomstolen (AD) om MTR:s stämning av de tio (ursprungligen 105) strejkande lokförarna efter deras modiga strejk för ett år sedan.

Lokförarstrejken, som fick massivt stöd av pendlarna i Stockholmsregionen, var en av de viktigaste kamperna på senare tid för att slå tillbaka den eviga driften mot ytterligare privatiseringar, nedskärningar och angrepp på arbetarklassens villkor, i Stockholm och hela Sverige. Den var också en av inspirationskällorna till att kampanjen Stoppa pendeltågskaoset drog igång, och därför anordnade kampanjen en stödaktion för lokförarna och för återinförda tågvärdar samma dag, utanför SL:s och trafikförvaltningens kontor i Stockholm.

Som kampanjen skrev inför protesten:

Efter en höst och vinter av kampanjarbete, med demonstrationer, protester, flygbladsutdelningar och viktiga samtal med resenärer och anställda inom kollektivtrafiken, och med över 1 000 underskrifter på vår namninsamling, känner vi oss övertygade – detta är en rörelse som är här för att stanna. Och växa.

Strax innan det var dags kom besked om att förhandlingarna i AD skjutits upp på grund av sjukdom, och därmed också Rör inte min tågvärds planerade demonstrationståg på morgonen, men Stoppa pendeltågskaoset fortsatte med sin planerade protest. (Vi återkommer så klart om nytt datum för AD-förhandlingarna!)

Pendlarnätverkets uttalande
Samma dag publicerade även det nystartade Pendlarnätverket – där Stoppa pendeltågskaoset ingår, tillsammans med sex andra grupper/kampanjer som representerar resenärer och arbetare i kollektivtrafiken i Stockholmsområdet och närliggande regioner – ett gemensamt uttalande för tågvärdarnas återinförande:

Beslutsfattare och ansvariga utförare – det är nu hög tid för er att hörsamma oss, pendeltågstrafikens anställda och resenärer. För oss är det tydligt att avvecklingen av tågvärdarna varit en negativ förändring. Utan tågvärd har säkerheten och tryggheten på tågen försämrats. Den som kör tåget kan inte ingripa vid fara, hot eller andra problem som uppstår. Lokförarna har tvingats till ensamarbete, vilket inneburit ökad stress, ökad arbetsbelastning och förslitningsskador för många. Flera är också sjukskrivna. Resevillkoren har särskilt försämrats för resenärer med funktionsnedsättning i behov av personlig rampservice eller ledsagning. Kollektivtrafiken har gjorts mindre tillgänglig. (..) Lyssna på lokförarna! Återinför tågvärdarna på pendeltågen!

Trafikregionrådet Anton Fendert, som pressas av allt mer högljudda avgångskrav, fick vid en intervju uttalandet uppläst för sig, men kunde inte bemöda sig att ens bemöta någon del av den väl underbyggda kritiken i uttalandet.

Foto: Arbetarmakt

Utanför trafikförvaltningen
På plats i vinterkylan utanför trafikförvaltningen ställde aktivister upp sig med flygblad, megafon, skyltar och banderollen ”Stoppa pendeltågskaoset”. Bland deltagarna fanns så klart resenärer som besvärats av de förseningar och det kaos som präglat Fenderts kollektivtrafik sedan avskaffandet av tågvärdarna, men också nuvarande och tidigare lokförare och kamrater från andra initiativ inom Pendlarnätverket.

Aktivisterna höll sig varma med talkörer, varav flera hördes även vid Stoppa pendeltågskaosets förra protest utanför trafikförvaltningen, den 21 november: ”Avgå, Anton Fendert”, ”Likvärdighet, tillgänglighet – arbetarklassens kampenhet”, ”Svikare och sossepamp: vi är resenärer i enad kamp – vi vill ha tågvärd, vi vill ha ramp”, ”Lyssna på lokförarna! Återinför tågvärdarna”.

Talare. Foto: Arbetarmakt

Talare: ”Dags att säga ifrån”
Första talare var en representant för Stoppa pendeltågskaoset:

Lokförarna visade vägen med en jättemodig strejk. De visade var skåpet ska stå! De vann inte strejken, men det var ändå en viktig protest som visade att det går att gå ut i kamp. Det går att kämpa, och vi måste bygga vidare på det!

Efter den här strejken blev 105 lokförare stämda inför Arbetsdomstolen. (Burop.) Ja, det ska vi bua åt. Det är skandal, det är ren repression. Mot en yrkesgrupp som har tagit ansvar, inte bara för sig själva utan för alla oss som använder kollektivtrafiken och pendeltågen. De är ju hjältar, som borde belönas, och absolut inte dras inför någon domstol och hotas med böter. Protesterna mot det skandalösa beslutet att dra dem inför AD har lett till att man dragit tillbaka stämningarna för merparten.

Därför är det viktigt att vi fortfarande stödjer pendeltågsförarna, för att visa makthavarna att vi inte accepterar den här typen av förtryck mot arbetare som går ut och gör motstånd. Det är alltså dags att säga ifrån, och här behövs organiserad övertalning. Det duger inte att sitta hemma och vara missnöjd. Vi behöver gå ut där det syns, på gator och torg.

Det här är början på en proteströrelse mot pendeltågskaoset, och i förlängningen hoppas vi att det också kan leda till en större proteströrelse mot hela nedskärnings- och privatiseringspolitiken, på alla områden. Inte bara inom kollektivtrafiken, men vi kan börja här.

Nästa talare, också från Stoppa pendeltågskaoset, beskrev bland annat hur avskaffandet av tågvärdarna slagit mot tillgängligheten i kollektivtrafiken:

Vi pratar ju om att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig, och då menar vi i bred bemärkelse. Dels gäller det att den ska vara tillgänglig för alla resenärer oavsett funktionalitet. Den ska också vara tillgänglig för alla oavsett ekonomisk situation och ställning i samhället. Men vi ser att den blivit mindre tillgänglig i båda dessa avseenden.

När vi startade den här kampanjen tittade vi på orsakerna bakom pendeltågskaoset. Vi ville gå till botten med varför det ser ut som det gör i dag, och då måste man titta på kollektivtrafiken ur ett större perspektiv än enbart vad som händer just nu, just här, på pendeltågen. Vi ser problem i hela kollektivtrafiken, med privata aktörer som prioriterar sina vinstintressen framför behoven hos resenärer och anställda. Därför vill vi få ut de privata aktörerna från hela kollektivtrafiken. Vi säger ut med MTR, men vi säger också ut med alla privata aktörer. Vi behöver en kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstintresse. Det gäller pendeltåg, bussar, tunnelbana och alla andra transportslag.

Varför ser vi det här som en klimatfråga? Vi har en paroll som säger ”Klimatkrisen förvärras, inför avgiftsfri kollektivtrafik”. När en så kallad miljöpartistisk företrädare, som också råkar vara vårt trafikregionråd, fattar beslut som gör att folk slutar åka kollektivt, att folk ger upp och köper bil, undrar man om det någonsin funnits ett ärligt miljöengagemang där över huvud taget.

Det är vinstintresset som styr, både bland politiker och utförare. Vi har sett exempel på tjänstemän som hoppar mellan poster. Vi undrar, när resenärer och anställda höjer sina röster, men det rinner av Anton Fendert som vatten på en gås – vad ska krävas för att politikerna ska lyssna? Vi behöver bygga en folkrörelse av resenärer och arbetare. Vi behöver bli fler, vi behöver växa.

En annan kollektivtrafiksaktivist tog därefter till orda och påpekade bland annat att Miljöpartiet numera kallas ”Miljöförstörarpartiet”, för att folk tar bilen i stället för att åka pendeltåg till jobb och skola:

Jag kommer från flera SL-kritiska grupper och har en bakgrund i att engagera mig mot pendeltågshaveriet och korruptionen i regionpolitiken. Och vi har, upprepade gånger, under den tid som gått när pendeltågstrafiken bara blivit sämre och sämre, understrukit att nyckelfrågan är att ta tillbaka tågvärdarna!

Från det att man tog bort tågvärdarna har nöjdheten med pendeltågstrafiken dalat, och är nu nere på rekordlåga 43 %. Och trots det får den ansvarige tjänstemannen, David Lagneholm, vd för SL, som fattat ett olagligt beslut enligt förvaltningsrätten och egenhändigt avskaffat tågvärdarna, sitta kvar.

Nu får det vara nog! Hur kan de här politikerna och tjänstemännen sitta på sina kontor och dricka Ramlösa och åka taxi till jobbet, medan jag kommer för sent varje dag, och mina kollegor också. Patienter missar sina besök, barn står ute och fryser i kylan i timmar. Människor har dött på grund av koppelåkning för att det inte har funnits en tågvärd som har koll. Människor har blivit allvarligt skadade. Lokförarna mottar hot och våld, de slits ut. Trots det får alla ansvariga politiker och tjänstemän sitta kvar, fastän hundratusentals liv är påverkade.

Var är upproret? Vi måste sätta ner foten nu! Tjänstemännen och politikerna får sina feta miljonlöner med våra skattepengar. Det är vi som dagligen förlorar pengar för att vi inte kan ta oss till jobbet. Det är orimligt. Det är dags att utkräva ansvar. Det är dags att kräva ansvariga politikers och tjänstemäns avgång.

Kampen fortsätter
Under protestens och talens gång möttes aktivisterna av uppmuntrande tutanden från passerande bilar och positiv respons från fotgängare. En av skyltarna adresserade också just bilismen: ”Köp inte bil – organisera dig”.

Efter avslutad manifestation drog sig några av deltagarna tillbaka för att utbyta erfarenheter och diskutera den fortsatta kampen, där bland annat lokförarnas berättelser från arbetet i kollektivtrafiken var mycket värdefulla. Fler arrangemang är att vänta, närmast i samband med de strejkandes nya rättegångsdatum. Vi i kampanjen Stoppa pendeltågskaoset vill tacka alla som slöt upp och bidrog med allt från flygbladsutdelning till kämpaglöd!

Kampanjen Stoppa pendeltågskaoset

Stoppa pendeltågskaoset


En kampanj i Stockholm som drivs av Arbetarmakt. Vi säger:

  • Stoppa pendeltågskaoset
  • Säkerhet före vinster – återinför tågvärdarna
  • Sparka ut de privata företagen från kollektivtrafiken
  • Klimatkrisen förvärras – inför avgiftsfri kollektivtrafik

För mer information, läs vår artikel Stoppa pendeltågskaoset. Delta i kampanjen! Skriv under vår namninsamling på MittSkifte och följ alla kampanjuppdateringar här.

Frågor, åsikter? Vill du stötta kampanjen eller hänga med på nästa aktivitet? Kontakta oss via vårt kontaktformulär, skriv till pendeltagskaoset@arbetarmakt.com eller gå med i kampanjens Facebook-grupp här.