Global klimatstrejk 19 april. Arbetarmakts flygblad

Fredag 19 april är det åter dags för en global klimatstrejk. Vi uppmanar alla som kan att delta. I Stockholm är samlingen kl 10.00 på Odenplan för marsch till Sergels torg. Andra samlingsplatser:
⭐️Avesta 12-13 Lilla torget
⭐️Falun 16-17 Stora torget
⭐️Göteborg 16-18 start på Järntorget, marsch till Götaplatsen
⭐️Karlskrona 15-16 Klaipedaplatsen
⭐️Linköping 17:00 Stora torget
⭐️Lund 16:00 Stortorget
⭐️Malmö 12-13 utanför stadshuset
⭐️Nyköping 15:00 Stadshuset
⭐️Rättvik 16-17 utanför kommunhuset
⭐️Stockholm 10:00 start från Odenplan
⭐️Sundsvall 16:00-17:00 Stora Torget
⭐️Uppsala 15-17 Stora torget
⭐️Varberg 16:30-17:30 Brunnsparken
*Umeå 20 april 12:15 Järnvägstorget

I åtminstone Stockholm kommer Arbetarmakt att dela ut ett flygblad med följande text:

Ta strid för klimatet!
En kamp mot kapitalismen är en kamp för överlevnad!

Klimatkrisen fortsätter att fördjupas. Vi kan se nya larmrapporter, värmerekord eller klimatrelaterade katastrofer nästan dagligen. Det blir alltmer uppenbart hur bråttom det är att drastiskt ställa om till en fossilfri ekonomi.

Vi skulle behöva stora satsningar på tågtrafik med kraftigt sänkta priser, och avgiftsfri kollektivtrafik åtminstone inom städerna, en snabb utbyggnad av förnybar energi, att elmarknaden återregleras, våtmarkerna återställs snabbt, flyg- och privatbiltrafiken minskar, snabba investeringar för att hindra läckage av metan där den används, att jordbruket ställs om till regenerativt, att köttfria alternativ aktivt gynnas, ett skogsbruk som planeras utifrån klimatets krav, förbud mot torvbrytning, att överklassens lyxkonsumtion drastiskt minskas, omställning av industrin, satsningar på koldioxidinfångning och självfallet att klimatskadliga investeringar stoppas genast. Hela denna långt ifrån fullständiga lista behöver genomföras genom kraftfulla åtgärder och snabbt och finansieras inte minst genom en kraftig beskattning av de rika och att hela den fossila industrin konfiskeras.

Och vad gör Sveriges regering? De för en politik som innebär ökade koldioxidutsläpp, samtidigt som de påstår att de har en plan för nettonollutsläpp till 2045. ”Planen” har visat sig bara bestå av önsketänkande och fromma förhoppningar om att den privata industrin ska lösa klimatkrisen. Kritiken har varit hård från många håll, nu senast konstaterade Naturvårdsverkets rapport att regeringens klimatpolitik är på väg att missa alla sina uppsatta mål. Det är uppenbart att vi inte kan låta regeringen hållas!

Vi behöver en maximal press på riksdag och regering, liksom på enskilda företag. Klimatstrejker och demonstrationer är en viktig del, och de behöver bli större. Ta tillbaka framtiden har organiserat blockader mot klimatskadlig verksamhet, och konfronterat bolag som skadar klimatet och regeringsrepresentanter. Take Concrete Action genomförde en blockad mot cementindustrin på Gotland 2022 och kommer att genomföra nya aktioner mot skövlingen mot skogen 15-19 juni i år, och nyligen såg vi ungdomar som blockerade riksdagen. Allt detta behövs, och mycket mer. Ansvariga politiker och medlemmar i bolagsstyrelser skulle behövas ställas till svars betydligt mer. ”Odemokratiskt” kommer det att ylas från högerhåll, men vi ser ingen anledning till att det ska vara behagligt att låta och våra livsbetingelser förstöras.

Arbetarrörelsen behöver också dras in i kampen – speciellt skulle vi behöva massiva blockader och politiska strejker. Detta kommer att möta motstånd inte bara från den officiella högern utan också från arbetarrörelsens fackliga och politiska ledningar. Desto större anledning att börja ta den striden nu och kämpa för ledningar som hjälper till och leder kampen, inte står i vägen för den.

Det är också dags att diskutera taktiker med materiell förstörelse – inte för att ersätta, utan för att komplettera den andra kampen. Anklagelser om terrorism kommer att hagla, men samtidigt är det nödvändigt att göra det dyrt att förstöra jorden. Om staterna inte är villiga att bötfälla, konfiskera och straffa dem som för egen vinnings skull förvärrar klimatkrisen, som oljebolagen som envisas med att öka oljeproduktionen istället för att snabbt försöka ersätta den, är det nödvändigt att diskutera alla sätt vi kan göra för att avhålla dem från att förstöra framtiden.

Vad vi verkligen skulle behöva är att ersätta det kapitalistiska systemet där produktionen styrs av privata vinstintressen, där exploatering leder till högre profiter – det system som har skapat klimatkrisen. Det enda säkra sättet att genomföra en grön omställning är att göra det planerat utifrån våra och klimatets intressen, inte utifrån rovgiriga storföretags kvartalsrapporter. Vi måste bygga en rörelse som kan kasta det kapitalistiska rovdriftssystemet över ändå. Inte istället för, utan samtidigt som vi tar strid för att minska utsläppen av växthusgaser här och nu. Läs mer om dessa saker på vår hemsida.