Rapport: aktion till stöd för den upplösta Palestinakongressen i Tyskland

Nyligen attackerade den tyska staten en planerad konferens till stöd för kampen i Palestina. Konferensen stängdes ner redan innan den hann öppna. Centrala organisatörer togs i förvar av polisen eller hindrades från att komma in i landet. En omfattande och aggressiv hatkampanj bedrevs i massmedia mot konferensen och de organisationer som tagit initiativ till den. Arbetarmakts tyska kamrater var en av dessa organisationer. Här finns en mer ingående redogörelse för händelseförloppet runt den stoppade konferensen.

Arbetarmakt genomförde i dagarna en solidaritetsaktion med våra tyska kamrater och de andra palestinaaktivisterna som råkat ut för den tyska statens repression. Attackerna mot konferensen måste ses som ett stöd från den tyska staten till Israels folkmordskrig vilket gjorde alla solidaritetsaktioner som ägde rum i olika länder desto viktigare.

Solidaritetsaktion med den tyska palestinarörelsen 14 april 2024. Foto: Arbetarmakt

Solidaritetsaktion med den tyska palestinarörelsen 14 april 2024. Foto: Arbetarmakt

Redaktionen